Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Ponuka kurzov VaV
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurzy BOZP a PO
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Sociálne služby
Kurzy v oblasti kvality
Kurz prvej pomoci
Lektorské zručnosti
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Komunikačné kurzy
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Vodičské kurzy
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety

Akreditovaný kurz KOUČ 104

Rozsah kurzu: 104 vyučovacích hodín
Cena kurzu:

• Bežná cena - 4100 €
• Pri prihlásení sa do 15.04.18 zľava 25% - 3075 €
• Pre študentov psychológie zľava 30% - 2870 €
• Pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce 1260,48 €
• Uchádzači evidovaní na úrade práce majú možnosť preplatenia kurzu cez program REPAS, REPAS+, KOMPAS+ alebo možnosť získania finančného príspevku z úradu práce / odporúčame podávať predmetné žiadosti na úrad práce najneskôr mesiac pred začatím kurzu

Termín konania kurzu: Bratislava - od 17.03. do 27.03.2018
Bratislava - od 09.06. do 19.06.2018
Banská Bystrica - od 07.04. do 17.04.2018
Košice - od 03.05. do 13.05.2018
Miesto konania kurzu: Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

img
Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

 

img
Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

CERTIFIKÁCIA

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň nadobudnete Certifikát ICF / International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžu získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Mnohí naši absolventi sa stali koučmi, iní využívajú koučingové techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – osoby vo vedúcich pozíciách, manažéri, personalisti, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

Kurz je okrem profesie kouča vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod.

OBSAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

História a definícia koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Úloha a zodpovednosť kouča a klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta a.i.

CENA

UCHÁDZAČI EVIDOVANÍ V ČASE KURZU NA ÚRADE PRÁCE MAJÚ MOŽNOSŤ:

1/ preplatenia kurzu úradom práce cez aktuálne programy (napr. REPAS+)

2/ získania finančného príspevku na kurz z úradu práce - odporúčame podávať predmetné žiadosti na úrad práce v časovom predstihu

3/ využiť zľavu 70% z ceny kurzu, t.j. 1260,48 Eur s DPH (napr. ak Vám úrad neschváli preplatenie kurzu)

 

BEŽNÁ CENA: 4100,- Eur s DPH

- zľava 25% pri prihlásení sa do 15.04.18, t.j. 3075,- Eur s DPH

- zľava 30% pre študentov psychológie, t.j. 2870,- Eur s DPH

 

VIAC INFORMÁCIÍ a PRIHLÁSENIE: kurz@businesscoaching.sk, 0911 467 629, www.coaching-poradna.sk

Organizátor: Power Coaching s.r.o., Mgr. Silvia Langermann, ACC, kouč, psychológ, lektor