Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne služby
Kurz prvej pomoci
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Komunikačné kurzy
Lektorské zručnosti
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurz Operátor CNC strojov
Kurzy BOZP a PO
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Vodičské kurzy
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Kurzy fotografovania
Kurzy doučovania
Kontinuálne vzdelávanie
Wellness pracovník/masér
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Inštruktor zvárania

Popis pracovnej pozície

Stante sa zárukou vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania! Hľadáme vysoko erudovaných odborníkov v oblasti zvárania s bohatými zváračskými skúsenosťami pre náš vzdelávací program zameraný na získanie kvalifikácie ZVÁRAČA.

Druh pracovného pomeru živnosť
Náplň práce

Cieľom vzdelávacieho programu ZVÁRAČ je poskytnúť vedomosti a praktické skúsenosti uchádzačom pri:

 • uplatňovaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane všeobecne a pri práci na zváracích zariadeniach,
 • používaní základnej odbornej terminológie pre strojárenstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,
 • vysvetlení elementárnych poznatkov z oblasti elektrotechniky,
 • rozdelení zariadení určených na zváranie, materiálov používaných pri zváraní a technológií zvárania,
 • orientácií v normách a technických predpisoch,
 • deformácií, napätí, chybách a skúškach zvarových spojov,
 • praktickej časti - príprava pracoviska na prevádzku a zváracích zariadení na obsluhu, zhotovovanie zvarnej vzorky pri dodržaní vybraného druhu zvaru, materiálu, technologického postupu a bezpečnostných predpisov v požadovanej kvalite, presnosti a časovej normy, zabezpečenie údržby zváracích zariadení po ukončení prevádzky.

 

Výučba prebieha v dennej alebo večerne forme v závislosti od záujmu uchádzačov.

Požiadavky

Vzdelanie

stredoškolské s maturitou

 

Odobr

strojárske

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • platná aspoň 1 skúška zvárača podľa STN EN 287-1 resp. STN EN ISO 9606
 • výhodou je platnosť certifikátov aj pre ostatné metódy zvárania
 • min. 2 roky preukázateľnej práce ako výkonný zvárač
 • platný certifikát zváračského inštrukotra
 • skúsenosti s praktickým výcvikom zváračov v základných kurzoch zvárania
Plat od 50€ - 100€
Nástup dohodou
Miesto výkonu práce Prešov
Ďalšie informácie

V prípade záujmu nám zašlite štruktúrovaný ŽIVOTOPIS s FOTOGRAFIOU a súhlas s ochranou osobných údajov na e-mailovú adresu: vyberove@vav.sk.

K životopisu, fotografii a ďalšej Vami zaslanej dokumentácií prosíme Vás o pripojenie tohto vyhlásenia:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ (...) spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú, po dobu 18 mesiacov.“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené podmienky budeme následne telefonicky kontaktovať.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom.

Reagovať na ponuku