Podnikanie – základy legislatívy a plánovanie

Ospravedlňujeme sa, tento kurz už nie je v našej ponuke.