Základy podnikania

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 149,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určeným začínajúcim podnikateľom, záujemcom o podnikanie, osobám uvažujúcim vstúpiť do podnikateľského sektoru a hľadajúcim správnu formu svojho podnikania.

Čo sa na kurze naučíte?

 • porovnanie právnych foriem podnikania v oblasti zdaňovania, odvodového zaťaženia, ručenia za záväzky, odlišnosti v sume, ktorá je potrebná pri založení živnosti a s.r.o. a rozdiely vo flexibilite pri podnikaní týmito formami.
 • základy obchodného práva
 • základy daňovej a účtovnej legislatívy - auto na leasing alebo na úver
 • automobil v podnikaní - môžete si ho odpisať z daní?, kde a dokedy ho treba nahlásiť daňovému úradu, tri spôsoby uplatňovania pohonných látok
 • cestovné náhrady a stravné - na čo všetko máte nárok, aké sú maximálne hranice daňovo uznaných výdavkov
 • majetok, záväzky a vlastné imanie aká je ich optimálna štruktúra, ako s nimi manipulovať vo váš prospech
 • zamestnávanie zamestnancov na dohodu, pracovnú zmluvu alebo na živnosť, porovnanie odvodov, zamestnanec a pracovnoprávne vzťahy
 • výhody i nevýhody zamestnávania a čo z toho pre vás vyplýva, prehľad Zákonníka práce
 • komunikácia so správcom dane - aké registrácie sú povinné a na aké dane
 • postup pri založení malého podniku/firmy
 • využitie ponúkaných dotácií v zmysle zákona o službách zamestnanosti
 • podpora podnikania bankami
 • čerpanie finančných prostriedkov z fondov, dotácií

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

 • Orientačná dĺžka kurzu je cca 1 - 2 týždne. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí možnostiam našich odborných lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 1 - 3x za týždeň v čase 8:00 – 16:30 (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu – podľa dohody je možné rozvrh upraviť.

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • teoretické a praktické znalosti v problematike
 • užitočné tipy od lektorov s dlhoročnou praxou
 • certifikát o absolvovaní kurzu