Základy podnikania

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 149,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určeným začínajúcim podnikateľom, záujemcom o podnikanie , osobám uvažujúcim vstúpiť do podnikateľského sektoru a hľadajúcim správnu formu svojho podnikania.

Čo sa na školení naučíte?

 • porovnanie právnych foriem podnikania v oblasti zdaňovania, odvodového zaťaženia, ručenia za záväzky, odlišnosti v sume, ktorá je potrebná pri založení živnosti a s.r.o. a rozdiely vo flexibilite pri podnikaní týmito formami.
 • základy obchodného práva
 • základy daňovej a účtovnej legislatívy - auto na leasing alebo na úver
 • automobil v podnikaní - môžete si ho odpisať z daní?, kde a dokedy ho treba nahlásiť daňovému úradu, tri spôsoby uplatňovania pohonných látok
 • cestovné náhrady a stravné - na čo všetko máte nárok, aké sú maximálne hranice daňovo uznaných výdavkov
 • majetok, záväzky a vlastné imanie aká je ich optimálna štruktúra, ako s nimi manipulovať vo váš prospech
 • zamestnávanie zamestnancov na dohodu, pracovnú zmluvu alebo na živnosť, porovnanie odvodov, zamestnanec a pracovnoprávne vzťahy
 • výhody i nevýhody zamestnávania a čo z toho pre vás vyplýva, prehľad Zákonníka práce
 • komunikácia so správcom dane - aké registrácie sú povinné a na aké dane
 • postup pri založení malého podniku/firmy
 • využitie ponúkaných dotácií v zmysle zákona o službách zamestnanosti
 • podpora podnikania bankami
 • čerpanie finančných prodtriedkov z fondov, dotácií

Aká je cena kurzu a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena kurzu pre účastníka kurzu je 149 €.
 • Za dve osoby, ktorej odporučíte kurz od VaV a ktorá sa na daný kurz prihlási odporúčateľ dostane:

  • 10 € za kurz v cene do 150 €
  • 20 € za kurz v cene od 150 do 300 €
  • 40 € za kurz v cene od 300 €