Zmeny v legislatíve

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 69,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený nielen pre podnikateľov, ale pre každého so záujmom poznať a orientovať sa v súčasnom obchodnom a občianskom práve s prihliadnutím na aktuálne zmeny, ktoré sa v zákonoch uskutočnili.
  Všetci absolventi kurzu získajú osvedčenie o ukončení kurzu.
  Rozsah kurzu je 8 hodín.

Čo sa na školení naučíte?

 • teoretické vedomosti o súčasných zmenách v obchodnom a občianskom práve
 • možnosti uplatnenia zákonných zmien v praxi
 • na modelových situáciách budete vedieť funkčne reagovať v medziach príslušných zákonov
 • získate aktuálny prehľad nielen o schválených, ale aj o navrhnutých legislatívnych zmenách aj s možnými východiskami

Aká je cena kurzu a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena kurzu pre účastníka kurzu je 69 €.
 • Za dve osoby, ktorej odporučíte kurz od VaV a ktorá sa na daný kurz prihlási odporúčateľ dostane:

  • 10 € za kurz v cene do 150 €
  • 20 € za kurz v cene od 150 do 300 €
  • 40 € za kurz v cene od 300 €