Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Akreditácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo akreditácie: 6/2017
Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 129,00 € do 149,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany. Vykonáva sa raz za päť rokov.

V akej forme môžem kurz absolvovať?

Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu (s možnosťou vyučovania v sobotu).

Ako dlho kurz trvá?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 4 dni. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako kurz prebieha?

Kurz je založený na teoretickej výučbe, ktorá prebieha v priestoroch VaV.

Čo absolvovaním kurzu získam?

  • odbornú spôsobilosť
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • množstvo užitočných informácií
  • Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky prebiehajú na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru - podľa trvalého bydliska uchádzača. Overovanie pozostáva z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, písomnej a ústnej skúšky.

Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

  • náš kurz má optimálny rozsah hodín
  • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
  • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
  • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti protipožiarnej ochrany majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
  • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke