Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Akreditácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo akreditácie: 6/2017
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 339,00 € do 399,00 €
AKCIA - APRÍLOVÁ CENA
 
339 € ak sa na kurz prihlásite do 30.4.2018 a uhradíte zálohu za kurz min. 7 dní pred otvorením kurzu a celú sumu (339 €) v deň nástupu na kurz (31.5.2018)
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o kvalifikovaný výkon profesie požiarneho technika. Absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy požiarneho technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 5 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu.
Výučba na kurze môže prebiehať v doobedňajších aj poobedňajších hodinách. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako kurz prebieha?

Výučba prebieha prezenčnou formou v učebných priestoroch. Súčasťou kurzu je exkurzia priamo na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

Čo sa na kurze naučíte?

 • Legislatívne vymedzenie požiarnej ochrany - Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti,
 • organizovať a riadiť ochranu pred požiarmi - základy procesov horenia a hasenia,
 • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
 • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • využívať hasiace prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,
 • spracovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • Vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi,
 • množstvo užitočných informácií,
 • Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru - podľa trvalého bydliska uchádzača. Overovanie pozostáva z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, písomnej a ústnej skúšky.

Ako sa na kurz môžete prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Ako máte za kurz zaplatiť?

Platiť za kurz môžete naraz alebo v splátkach. Ak sa rozhodnete pre platbu naraz, je potrebné za kurz uhradiť zálohu vo výške 30 € - uhradením tejto zálohy sa Vaša nezáväzná registrácia stáva platnou a záväznou. Ak uvažujete o platbe na splátky, všetky podrobné informácie nájdete TU.

Bankové spojenie

Banka Číslo účtu IBAN: SWIFT
VÚB, a.s. 2892345256/0200 SK33 0200 0000 0028 9234 5256 SUBASKBX

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti protipožiarnej ochrany majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • rozvrh kurzu flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov