Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Akreditácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo akreditácie: 6/2017
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 349,00 € - 399,00 €
Špeciálna akcia - len do 31.07.2017
Prihláste sa, uhraďte celú sumu kurzu do 31.07 a získajte akciovú cenu 329 €! *
Prihláste sa, uhraďte zálohu 20 € do 31.07 a získajte akciovú cenu 359 €! *
* Pre získanie akciovej ceny je potrebné nastúpiť na kurz najneskôr 31.08.2017
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené úplné stredné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 5 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu.
Výučba na kurze môže prebiehať v doobedňajších aj poobedňajších hodinách. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako kurz prebieha?

Kurz je založený na teoretickej výučbe, ktorá prebieha v priestoroch VaV. Súčasťou kurzu je aj 16 hodín exkurzie priamo v OR HaZZ.

Čo absolvovaním kurzu získate?

  • odbornú spôsobilosť
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • množstvo užitočných informácií
  • Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky prebiehajú na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru - podľa trvalého bydliska uchádzača. Overovanie pozostáva z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, písomnej a ústnej skúšky.

Ako sa na kurz môžete prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Ako máte za kurz zaplatiť?

Platiť za kurz môžete naraz alebo v splátkach. Ak sa rozhodnete pre platbu naraz, je potrebné za kurz uhradiť zálohu vo výške 30 € - uhradením tejto zálohy sa Vaša nezáväzná registrácia stáva platnou a záväznou. Ak uvažujete o platbe na splátky, všetky podrobné informácie nájdete TU.

Bankové spojenie

Banka Číslo účtu IBAN: SWIFT
VÚB, a.s. 2892345256/0200 SK33 0200 0000 0028 9234 5256 SUBASKBX

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

  • náš kurz má optimálny rozsah hodín
  • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
  • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
  • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti protipožiarnej ochrany majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
  • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke