Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Ponuka kurzov VaV
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurzy BOZP a PO
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Sociálne služby
Kurzy v oblasti kvality
Kurz prvej pomoci
Lektorské zručnosti
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Komunikačné kurzy
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Vodičské kurzy
Kurzy doučovania
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 339 € do 399 €

 VaV ZĽAVA

 • - kurz za 339 € (z 399 €) ak sa prihlásite do 15.11.2018 a súčasne:
 • - uhradíte zálohu za kurz po prihlásení a akciovú cenu kurzu (339 €), min. 3 dni pred termínom otvorenia
 • - Kurz za cenu 339 € platí pri nástupe do 30.11.2018.
 • - ušetríte AŽ 60 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o kvalifikovaný výkon profesie požiarneho technika. Absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy požiarneho technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 5 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze môže prebiehať v doobedňajších aj poobedňajších hodinách. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako kurz prebieha?

Výučba prebieha prezenčnou formou v učebných priestoroch. Súčasťou kurzu je exkurzia priamo na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

Čo sa na kurze naučíte?

 • Legislatívne vymedzenie požiarnej ochrany - Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti,
 • organizovať a riadiť ochranu pred požiarmi - základy procesov horenia a hasenia,
 • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
 • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • využívať hasiace prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,
 • spracovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • Vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi,
 • množstvo užitočných informácií,
 • Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru - podľa trvalého bydliska uchádzača. Overovanie pozostáva z obhajoby riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, písomnej a ústnej skúšky.

Ako sa na kurz môžete prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti protipožiarnej ochrany majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • rozvrh kurzu flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov