Kurz Pánsky kaderník – holič

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: POA 3246/2017/122/2 - V a V Akademy, s.r.o.
POA 3371/2017/123/1 - VaV Akademy PLUS, s.r.o.
Rozsah kurzu: 350 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 899,00 € do 1050,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá?

Orientačná dĺžka kurzu cca 8 týždňov. Trvanie závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí možnostiam našich odborných lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

V priebehu kurzu absolvujete teoretickú (100 hod.) a praktickú časť (250 hod.). Oboznámite sa s používanými materiálmi, pracovnými pomôckami a potrebnými hygienickými predpismi, naučíte sa technologický postup pri umývaní vlasov, holení, strihaní, ondulácii vlasov, odfarbovaní resp. farbení fúzov, brady, vlasov. Budete zručný v starostlivosti o pokožku pred a po holením, v regenerácii vlasov, brady a fúzov.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z testu a ústnej odpovede (z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete). Praktická časť prebieha preukázaním praktických zručností z materiálov, technológie, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny a základných pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Praktickou skúškou na modelovi preukážete ako viete holiť, zaholiť bradu, fúzy a okrajové časti tváre pri strihaní pánskych vlasov presne podľa vyžrebovanej témy.

Čo absolvovaním kurzu získam?

  • kompletnú kvalifikáciu Pánskeho kaderníka – holiča a osvedčenie s celoštátnou platnosťou
  • možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaný pracovník v danej oblasti v profesionálnych salónoch, pánskych kaderníctvach
  • po splnení ďalších podmienok, si môžete v danej oblasti založiť živnosť
  • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov