Kurz jednoduchého účtovníctva

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov vzdelávacieho programu: Účtovník
Moduly: Jednoduché účtovníctvo
Číslo akreditácie: 3259/2017/19/1
Rozsah kurzu: 55 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 219,00 € do 279,00 €
AKCIA - MÁJOVÁ CENA
 
 • za 219 € (z 279 €) ak sa na kurz prihlásite do 31.5.2018 a súčasne:
 • uhradíte do konca mája zálohu za kurz a celú sumu (219 €) aspoň 3 dni pred termínom otvorenia kurzu
 • Kurz za cenu 219 € platí pri nástupe do 30.6.2018.
 • ušetríte AŽ 60 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Čo sa v kurze naučím?

V kurze sa naučíte: 

 • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva - ručne aj v účtovnom softvéri ALFA+, MKSoft alebo MRP
 • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník
 • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
 • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
 • aké sú daňové povinnosti

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť? 

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti jednoduchého účtovníctva sa nevyžadujú.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete? 

Orientačná dĺžka kurzu je cca 2 týždne. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky? 

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti - teda z písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a z vypracovania komplexného účtovného príkladu.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať? 

Počas kurzu jednoduchého účtovníctva si, ako bonus, v priebehu 5-tich vyučovacích hodín vyskúšate prácu v účtovnom softvéri ALFA + alebo MKSoft. Práca na počítačoch prebieha jednotlivo alebo vo dvojiciach. V prípade záujmu môžete - po včasnej dohode s lektorom - absolvovať ešte dodatočnú výučbu na počítačoch. Táto výučba sa bude realizovať pri počte min. 5 účastníkov kurzu (vrátane Vás) v rozsahu 1 dňa (8 vyučovacích hodín) a v cene 28 €. Počítač - notebook vám na kurz zabezpečíme za poplatok 10 €, na kurz si však môžete priniesť aj vlastný notebook do ktorého vám lektor pomôže nainštalovať účtovný softvér.

Ako je to s učebnými materiálmi? 

Ku kurzu jednoduchého účtovníctva dostanete učebné materiály ZADARMO. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti jednoduchého účtovníctva dlhoročnú prax - sú vystavané tak, aby plne zodpovedali potrebám príslušného kurzu.

Čo absolvovaním kurzu získam? 

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu účtovníka
 • možnosť zamestnať sa ako účtovník v rámci celej SR
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV? 

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • je orientovaný na praktickú stránku účtovníctva - riešenie príkladov a praktické účtovanie na PC
 • používame moderné účtovné softvéry - okrem spomínaného ALFA+ sa môžete v rámci našich účtovníckych kurzov stretnúť aj s jedným z týchto účtovných softvérov: OMEGA, OLYMP, MK Soft, Pohoda - tieto softvéry využíva väčšina firiem na Slovensku
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale predovšetkým skúsení - v oblasti účtovníctva majú dlhoročnú prax - oboznámia Vás s mnohými reálnymi príkladmi priamo z praxe
 • všetky učebné materiály, ktoré budete počas kurzu využívať, máte ZADARMO
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke