Opakované školenie interný audítor systému manažérstva kvality (SMK) podľa STN EN ISO 9001:2016.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 50,00 € do 80,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Postup pri prechode na novú normu STN EN ISO 9001:2016 - Systému manažérstva kvality

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 59,90 € do 89,90 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639