Opakované školenie interný audítor systému manažérstva kvality (SMK) podľa STN EN ISO 9001:2016.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 50,00 € do 80,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Opakované školenie interných audítorov (kurz) je určený tým, ktorí už boli školení a sú internými audítormi systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a chcú si udržať platné osvedčenie.
 • Kurzom získate nové vedomosti o novej norme STN EN ISO 9001:2016 a zároveň nové poznatky v procesnom audite.
 • Pre prihlásenie do kurzu interných audítorov je potrebné absolvovať základný kurz interných audítorov a preukázať to platným potvrdením.
 • Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Oboznámite sa s novými požiadavkami na systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy STN EN ISO 9001:2016,
 • spoznáte rozdiely medzi normou STN EN ISO 9001:2009 a novou normou STN EN ISO 9001:2016,
 • získate nové informácie o procesnom riadení a auditovaní procesov v spoločnosti,
 • získate teoretické a praktické poznatky na vykonávanie interných auditov SMK podľa predmetových noriem pre SMK a STN EN ISO 19011:2011 - Návod na auditovanie systémov manažérstva.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

 • Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z testu (z tematických okruhov, ktoré počas kurzu preberiete). Praktická časť prebieha v skupinách, a to vykonaním jednoduchého auditu jedného náhodne vybraného procesu.

Ako je to s učebnými materiálmi/pomôckami?

 • Ku kurzu dostanete prednášku na CD nosiči. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročnú prax. Účastníkom kurzu poskytneme vzory dokumentácie a záznamov pre procesné auditovanie.

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • Predĺženie platnosti potvrdenia,
 • potvrdenie o absolvovaní kurzu,
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi,
 • užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V rámci kurzu VaV absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
 • Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia a naučia Vás neustále sa zdokonaľovať.
 • Kurz realizujeme v nadštandardných školiacich priestoroch s kvalitným prístrojovým a materiálovým vybavením.
 • Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav.