Postup pri prechode na novú normu STN EN ISO 9001:2016 - Systému manažérstva kvality

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 59,90 € do 89,90 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Školenie je určené pre manažérov spoločnosti, ktorí by chceli vedieť ako postupovať pri prechode na novú normu.
 • Kurzom získate nové vedomosti o novej norme STN EN ISO 9001:2016 a zároveň nové poznatky o procesnom riadení a konkrétnych krokoch pri revízií Vášho systému manažérstva kvality.
 • Pre prihlásenie do kurzu nie je potrebné absolvovať základný kurz, ale je vhodné mať základné znalosti o SMK.
 • Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Oboznámite sa s novými požiadavkami na systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy STN EN ISO 9001:2016,
 • spoznáte rozdiely medzi normou STN EN ISO 9001:2009 a novou normou STN EN ISO 9001:2016,
 • získate nové informácie o procesnom riadení, o procesných mapách a o konkrétnych krokoch pri implementácií nového vydania normy,
 • získate teoretické a praktické poznatky na vykonávanie zmien v SMK.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

 • Toto školenie je bez ukončenia záverečnou skúškou.

Ako je to s učebnými materiálmi/pomôckami?

 • Ku kurzu dostanete prednášku v skriptách. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročnú prax. Účastníkom kurzu tiež poskytneme vzory dokumentácie a záznamov pre vykonanie zmien v SMK.

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • Základné znalosti pri riešení zmien v SMK,
 • potvrdenie o absolvovaní kurzu,
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi,
 • užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V rámci kurzu VaV absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
 • Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia a naučia Vás neustále sa zdokonaľovať.
 • Kurz realizujeme v nadštandardných školiacich priestoroch s kvalitným prístrojovým a materiálovým vybavením.
 • Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav.