Kurz Cukrár

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov vzdelávacieho programu: Cukrár - Cukrárka
Číslo akreditácie: 3246/2017/84/1
Rozsah kurzu: 280 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 409,00 € do 489,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musíte splniť, ak sa chcete na kurz prihlásiť?

Kurz je určený pre všetkých ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať osvedčenie v odbore cukrár –cukrárka - najmä pre:

 • majiteľov cukrárni, príp. iných cukrárenských zariadení pre ktorých je potrebné preukázať sa osvedčením o vzdelaní v tomto odbore (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno c),
 • záujemcov o prácu v zahraničí (absolvovaním kurzu a preukázaním osvedčenia môžete žiadať o udelenie pracovného povolenia),
 • všetkých, ktorí uvažujú nad založením živnosti v tejto oblasti.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné mať ukončené minimálne základné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 2-3 mesiace. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň. Podrobné informácie o konkrétnom rozsahu a frekvencii výučby Vám rada poskytne naša manažérka: 0908 99 66 39.

Aký je obsah kurzu?

V rámci vzdelávacieho programu Cukrár - Cukrárka absolvujete teoretickú a praktickú časť.

V priebehu teoretickej časti (60 hodín výučby) preberiete a získate vedomosti v okruhoch:

 • 1. Hygiena, sanitácia a BOZP v cukrárskej výrobe
 • 2. Suroviny a základné výpočty
 • 3. Cukrárska technológia

Počas praktickej časti (220 hodín výučby) získate potrebné zručnosti v príprave a výrobe rôznych druhov cukrárenských ciest, hmôt a základných druhov poliev. Budete zručný vo výrobe zákuskov, tort, cukrárskych ozdôb, v dohotovovaní a zdobení cukrárskych výrobkov. Naučíte sa základne receptúry a správne technologické postupy používané v cukrárskej výrobe.

Praktická časť sa bude realizovať v zazmluvnených cukrárskych výrobniach. Prax prebieha podľa harmonogramu, ktorý si dohodnete s konkrétnou prevádzkou. Pred nástupom na prax je nutné odovzdať kópiu zdravotného preukazu. S vyhľadaním miesta na prax vám vieme vypomôcť, alebo si môžete vyhľadať vlastnú prevádzku.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z 2 častí.

Písomná skúška sa skladá z 30 úloh s výberom odpovede, požadovaná úspešnosť minimálne 60 %. Praktická časť skúšky - prebieha preukázaním vedomosti a praktických zručností pri zabezpečení pracoviska na prevádzku, príjme a uskladnení surovín, manipulácii so strojovým zariadením a vybavením a pri zhotovení cukrárenského výrobku podľa vyžrebovanej témy. Požadovaná úspešnosť minimálne 60%.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Kompletnú kvalifikáciu cukrára/cukrárky.
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaný pracovník v danej oblasti alebo si, po splnení ďalších podmienok, založiť vlastnú živnosť.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.
 • Užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov.

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite vyplnením a odoslaním nezáväznej online prihlášky. Po jej prijatí Vás bude kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti cukrárskej výroby, technológie a majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.

 

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30 €. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate potvrdenie o absolvovaní – na základe toho sa môžete prihlásiť na skúšky RÚVZ.