Kurz Účtovník

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov vzdelávacieho programu: Účtovník
Moduly: Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Personalistika a mzdové účtovníctvo
Číslo akreditácie: 3259/2017/19/1
Rozsah kurzu: 240 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 799,00 € do 999,00 €
AKCIA - APRÍLOVÁ CENA
 
799 € ak sa na kurz prihlásite do 30.4.2018 a uhradíte zálohu za kurz min. 7 dní pred otvorením kurzu a celú sumu (799 €), príp. minimálne polovicu sumy v deň nástupu na kurz (31.5.2018) - druhú polovicu najneskôr do ukončenia kurzu
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Kurz je zložený z týchto troch samostatných modulov:

 • MODUL JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  55 hodín (35 hodín teória/20 hodín prax)
 • MODUL PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  120 hodín (65 hodín teória/55 hodín prax)
 • MODUL PERSONALISTIKA A MZDY
  65 hodín (36 hodín teória/29 hodín prax)

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti účtovníctva sa nevyžadujú.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 6 - 9 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti - teda z písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a z vypracovania komplexného účtovného príkladu. Záverečnú skúšku absolvujete v rámci každého modulu zvlášť. To znamená 3 samostatné záverečné skúšky.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať?

Počas kurzu Účtovník si v priebehu jednotlivých modulov kurzu, ako bonus, vyskúšate prácu v niektorom z týchto účtovných softvérov: ALFA +, OMEGA, OLYMP, MK Soft alebo Pohoda. Práca na počítačoch prebieha jednotlivo alebo vo dvojiciach. Spolu absolvujete 17 vyučovacích hodín práce v účtovných softvéroch. V prípade záujmu môžete - po včasnej dohode s lektorom - absolvovať ešte dodatočnú výučbu na počítačoch. Táto výučba sa bude realizovať pri počte min. 5 účastníkov kurzu (vrátane Vás) v rozsahu 1 dňa (8 vyučovacích hodín) a v cene 28 €. Počítač - notebook vám na kurz zabezpečíme za poplatok 10 €, na kurz si však môžete priniesť aj vlastný notebook do ktorého vám lektor pomôže nainštalovať účtovný softvér.

Ako je to s učebnými materiálmi?

Ku každému modulu dostanete učebné materiály zadarmo. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori , ktorí majú v oblasti účtovníctva dlhoročnú prax - sú vystavané tak, aby plne zodpovedali potrebám príslušného modulu.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu účtovníka
 • možnosť zamestnať sa ako účtovník v rámci celej SR
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • v rámci jedného kurzu si osvojíte poznatky zo všetkých oblastí účtovníctva
 • kurz je orientovaný na praktickú stránku účtovníctva - riešenie príkladov a praktické účtovanie na PC
 • používame moderné účtovné softvéry - ALFA+, OMEGA, OLYMP, MK Soft, Pohoda - tieto softvéry využíva väčšina firiem na Slovensku
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale predovšetkým skúsení - v oblasti účtovníctva majú dlhoročnú prax - oboznámia Vás s mnohými reálnymi príkladmi priamo z praxe
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • všetky učebné materiály, ktoré budete počas výučby využívať, máte zadarmo