Team Building

Rozsah kurzu: 8, 16 alebo 24 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 199,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz „Team building“ je zameraný na celkový prístup vedúceho pracovníka k tímu, ktorý riadi.
 • Školenie je určené pre vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti líderského prístupu k pracovnému tímu, ktorý vedú.
 • Pri výučbe sa využívajú participatívne metódy - efektívne prepojenie teoretických vstupov a praktických cvičení
 • Vzdelávať sa budete v moderne a technicky vybavených priestoroch.
 • Rozsah kurzu individuálne prispôsobíme Vašim požiadavkam.

Aká je cena kurzu a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena kurzu pre účastníka kurzu je 199 € na osobu/deň.
 • Je možné si uplatniť tieto zľavy:
  • Za dve osoby, ktorej odporučíte kurz od VaV a ktorá sa na daný kurz prihlási odporúčateľ dostane:

   • 10 € za kurz v cene do 150 €
   • 20 € za kurz v cene od 150 do 300 €
   • 40 € za kurz v cene od 300 €
  • Ak bude mať o kurz záujem väčšia skupina ľudí získate skupinovú zľavu a individuálne Vám nastavíme cenu.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Budete poznať štandardné zásady tvorby efektívneho tímu, rozumieť sociálnej dynamike pracovného tímu, budete spôsobilý rozlišovať prvky podporujúce tímový výkon a tie ktoré sú z hľadiska fungovania tímov rizikové, budete schopný zvládnuť náročné situácie a problémové správanie členov tímu.
 • Zdokonalíte sa vo vedení a motivovaní tímov, schopnosti efektívne využiť čas stretnutia tímu, delegovania úloh na jednotlivých pracovníkov podľa funkčného rozdelenia v tíme, osvojíte si štandardizovanú metodiku tímového riešenia problémov a úloh.
 • Oboznámite sa s princípmi, procesmi a znakmi fungovania efektívneho tím.
 • Osvojíte si schopnosti vytvárania tímov, spôsoby riešení situácií, ktoré môžu nastať v tímovej práci (problém, konflikt a iné).
 • Team buildingové školenie prebieha formou cvičení a riešenia konkrétnych prípadových štúdií, prostredníctvom ktorých si uvedomíte svoj prínos pre celý tím a efektívnosť tímovej práce vôbec.
 • Naučíte sa chápať zásady pre zostavovanie tímu pri riešení konkrétnych úloh, budete vedieť efektívne rozdeľovať úlohy v závislosti na zložení tímu, budú schopní prijať a pochopiť rolu vedúceho tímu a hlavne sa naučíte pracovať s akčnými plánmi pre efektívne dosahovanie stanovených cieľov.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy