Akreditovaný kurz KOUČ 104

Číslo akreditácie: POA:3390/2014/93/1
Rozsah kurzu: 104 vyučovacích hodín
Cena kurzu:

• Bežná cena - 4100 €
• Pri prihlásení sa do 31.01.18 zľava 15% - 3485 €
• Pre študentov psychológie cena 2870 €
• Pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce 1260,48 €
• Uchádzači evidovaní na úrade práce majú možnosť preplatenia kurzu cez program REPAS, REPAS+, KOMPAS+ alebo možnosť získania finančného príspevku z úradu práce / odporúčame podávať predmetné žiadosti na úrad práce najneskôr mesiac pred začatím kurzu

Termín konania kurzu:
  • Bratislava - od 17.03. do 27.03.2018
  • Banská Bystrica - od 07.04. do 17.04.2018
  • Košice - od 03.05. do 13.05.2018
Miesto konania kurzu: Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 

img
Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

 

img
Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

 

Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/, s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.

Certifikovaným koučom môže byť aj Vy!

Mnohí naši absolventi sa stali koučami, iní využívajú koučingové techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – osoby vo vedúcich pozíciách, manažéri, personalisti, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

KOUČ 104 hodín je okrem profesie kouča vhodný aj pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, t.j. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, personalisti, učitelia, tréneri, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), interní aj externí koučovia (súčasní a budúci) a pod.

Rozsah kurzu

Kurz trvá 104 hodín, 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz, v trvaní 11tich sobôt.

Obsah kurzu

70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

Organizátor: Power Coaching s.r.o., Mgr. Silvia Langermann, ACC

Lektori:

Mgr. Silvia Langermann, ACC
Mgr. Ján Dubnička, PCC
Mgr. Silvia Gallová, PCC

Dátum a čas

- intenzívneho kurzu: 17 – 27.03.2018, 8-16.00 hod.
- kurzu v trvaní 11tich sobôt: 17.03.2018 (1. Sobota)

Miesto konania: Bratislava, Banská Bystrica, Košice
Kontakt: www.powercoaching.sk, kurz@businesscoaching.sk, 0911 467 629