Akreditovaný kurz KOUČ 104

Číslo akreditácie: POA:3390/2014/93/1
Rozsah kurzu: 104 vyučovacích hodín
Cena kurzu:

• Bežná cena - 4100 €
• Pri prihlásení sa do 15.04.18 zľava 25% - 3075 €
• Pre študentov psychológie zľava 30% - 2870 €
• Pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce 1260,48 €
• Uchádzači evidovaní na úrade práce majú možnosť preplatenia kurzu cez program REPAS, REPAS+, KOMPAS+ alebo možnosť získania finančného príspevku z úradu práce / odporúčame podávať predmetné žiadosti na úrad práce najneskôr mesiac pred začatím kurzu

Termín konania kurzu:
  • Bratislava - od 17.03. do 27.03.2018
  • Bratislava - od 09.06. do 19.06.2018
  • Banská Bystrica - od 07.04. do 17.04.2018
  • Košice - od 03.05. do 13.05.2018
Miesto konania kurzu: Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 

img
Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

 

img
Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

 

CERTIFIKÁCIA

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň nadobudnete Certifikát ICF / International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžu získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Mnohí naši absolventi sa stali koučmi, iní využívajú koučingové techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – osoby vo vedúcich pozíciách, manažéri, personalisti, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

Kurz je okrem profesie kouča vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod.

OBSAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

História a definícia koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Úloha a zodpovednosť kouča a klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta a.i.

CENA

UCHÁDZAČI EVIDOVANÍ V ČASE KURZU NA ÚRADE PRÁCE MAJÚ MOŽNOSŤ:

1/ preplatenia kurzu úradom práce cez aktuálne programy (napr. REPAS+)

2/ získania finančného príspevku na kurz z úradu práce - odporúčame podávať predmetné žiadosti na úrad práce v časovom predstihu

3/ využiť zľavu 70% z ceny kurzu, t.j. 1260,48 Eur s DPH (napr. ak Vám úrad neschváli preplatenie kurzu)

 

BEŽNÁ CENA: 4100,- Eur s DPH

- zľava 25% pri prihlásení sa do 15.04.18, t.j. 3075,- Eur s DPH

- zľava 30% pre študentov psychológie, t.j. 2870,- Eur s DPH

 

VIAC INFORMÁCIÍ a PRIHLÁSENIE: kurz@businesscoaching.sk, 0911 467 629, www.coaching-poradna.sk

Organizátor: Power Coaching s.r.o., Mgr. Silvia Langermann, ACC, kouč, psychológ, lektor