Kurz AutoCAD I – základy

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 149,00 € - 159,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Absolvent sa oboznámi so základnou prácou v aplikácii AutoCAD. Dokáže si urobiť základné nastavenia výkresu, merítka a kresliacich jednotiek. Oboznámi sa s pracovnou plochou a kreslením 2D objektov a používať šrafovanie, kóty a vkladať text do výkresu. Naučí sa používať hladiny, aby mohol používať rôzne typy farieb a čiar. Naučí sa vytvorené výkresy tlačiť.
 • Vyžaduje sa základná znalosť práce s PC a základná orientácia v systéme MS Windows
 • Absolvovaním kurzu získate certifikát o absolvovaní kurzu, teoretické a praktické znalosti v programe.
 • Rozsah kurzu je 3 dni, celkovo 24 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Aká je cena kurzu a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena kurzu pre účastníka akreditovaného kurzu je 159€.

Čo sa v kurze naučíte?

 • základné pojmy a užívateľské prostredie programu
 • nastavenie
  • výkresu
  • kresliacich jednotiek
  • merítka
  • medze výkresu
 • pracovná plocha, zloženie a nastavenie, šablóny
 • kreslenie 2D objektov
  • zadávanie súradníc, uhlov a veľkosti
  • kresliace pomôcky
 • editácia a zmeny vlastností 2D objektov
 • hladiny
  • farby
  • typy čiar
  • normatívne vlastnosti čiar
 • zobrazenie výkresu, mierky
 • súradnicové systémy – aplikácia vhodnosti rôznych typov súradnicových systémov
 • šrafovanie, text vo výkrese
 • kótovanie a kótovacie štýly, tvorba vlastných štýlov kótovania
 • ukladanie, záloha, tlač
 • import, export technických výkresov

Ako dlho kurz trvá?

 • Orientačná dĺžka kurzu je 3 dni. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu (možnosť výučby v sobotu)
 • O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako je to s učebnými materiálmi/pomôckami?

 • V rámci kurzu absolvujete výučbu na počítačoch, ktoré sú pre potreby kurzu zabezpečené.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav