Kurz AutoCAD II – pokročilý

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 139,00 € - 149,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Absolvent kurzu nadviaže na vedomosti získané v kurze AutoCAD I. Naučí sa vytvárať zložité výkresy pomocou pokročilejších pracovných nástrojov. Oboznámi sa nadštandardnými funkciami aplikácie AutoCAD a bude schopný exportovať a importovať výkresy. Oboznámi sa s normami a ich využitím pri tvorbe výkresu a tvorbe technickej dokumentácie.Vyžaduje sa základná znalosť práce s PC a základná orientácia v systéme MS Windows
 • Vyžadujú sa znalosti na úrovni kurzu AutoCAD I - Základy
 • Absolvovaním kurzu získate certifikát o absolvovaní kurzu, teoretické a praktické znalosti v programe.
 • Rozsah kurzu je 2 dni, celkovo 16 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Čo sa v kurze naučíte?

 • bloky, atribúty, externé referencie
 • výmenné formáty
 • rastrové obrázky a OLE objekty
 • pokročilé editácie vo výkresoch
 • oblasti a regióny, ich editácia
 • pokročilé pracovné nástroje
 • import a export technických výkresov
 • aplikačné metódy pre súradnicový systém podľa druhu požiadaviek a problémov
 • zobrazovanie nadštandardných funkcií AutoCAD-u pre user friendly prácu
 • aplikačné možnosti AutoCAD-u pre technickú dokumentáciu
 • normovanie a dodržiavanie noriem editovaných podľa normovaných profilov preddefinovaných v AutoCAD-e alebo podľa osobných (vlastných) profilov
 • tvorba technickej dokumentácie
 • využitie nových možností vyšších verzií programov AutoCAD

Ako dlho kurz trvá?

 • Orientačná dĺžka kurzu je 2 dni. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu (možnosť výučby v sobotu)
 • O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako je to s učebnými materiálmi/pomôckami?

 • V rámci kurzu absolvujete výučbu na počítačoch, ktoré sú pre potreby kurzu zabezpečené.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • certifikát s celoštátnou platnosťou
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav