Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

Akreditácia: Národný inšpektorát práce
Číslo akreditácie: VVZ-0034/23-05.1, VVZ-0034/23-05.2
Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena kurzu:
60 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Online - 0948 996 639

Komu je školenie určené?

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23 a §24 stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do piatich rokov od vydania posledného osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy.

Aký je rozsah kurzu?

Kurz prebieha ONLINE 1 deň.

Dôležité informácie

Osvedčenie stráca platnosť, ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu. (§ 16 ods.11 písm. c.) zákona č. 124/2006 Z. z. v znp.)

Pre zaradenie do kurzu potrebujete:

  • originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníka v elektrotechnike,
  • ak ste už v minulosti absolvovali AOP, tak treba s osvedčením priniesť posledné potvrdenie o absolvovaní AOP. Po ukončení kurzu vám bude do osvedčenia potvrdené absolvovanie AOP
  • lekársky posudok , resp. zdravotná spôsobilosť na výkon elektrotechnika.

Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Čo absolvovaním kurzu získam?

Potvrdenie o absolvovaní AOP s celoštátnou platnosťou.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

  • náš kurz je akreditovaný
  • náš kurz má optimálny rozsah hodín
  • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
  • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
  • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
  • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti BOZP majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
  • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke