Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Kariéra vo VaV

vlajka 1
LEKTOR PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA (MBA, LL.M)

Prijmeme do tímu nových lektorov postgraduálnych manažérskych programov Master of Business Administration (MBA) a Master of Laws (LL.M).

vlajka 2
INŠTRUKTOR AUTOŠKOLY SKUPÍN C, D, T

Autoškola VaV posilňuje svoj tím o inštruktorov skupín C, D, T.

vlajka 1
APLIKAČNÝ PROGRAMÁTOR

Prijememe aplikačného programátora v progamovacom jazyku PHP a JavaScript.

vlajka 1
LEKTOR ROZŠIRUJÚCICH MASÉRSKYCH TECHNÍK

Hľadáme maséra/ov, ktorí majú záujem vzdelávať klientov v nadstavbových masérskych technikách.

vlajka 1
LEKTORKA KURZU PEDIKÉR

Náš tím rozširujeme aj o lektorku pedikérok. 

vlajka 1
LEKTOR KURZU GRAFIK DTP - LAYOUT

Rozširujeme lektorský tím pre kurzy a školenia v oblasti grafických softvérov.

vlajka 1
LEKTOR/KA školenia HYGIENICKÉ MINIMUM

Úlohou lektora/ky je pripraviť účastníkov vzdelávania na skúšky z overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZU PRVEJ POMOCI

VaV Akademy hľadá lektorov/ky kurzov prvej pomoci, ktorí ich budú realizovať priamo u objednávateľa. 

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZOV KKV - základná kvalifikácia vodičov a pravidelný výcvik vodičov

Školiace stredisko Autoškoly VaV prijme do lektorského tímu lektora kurzov KKV.

vlajka 1
MASÉR/KA

Do nášho salónu krásy Savoy hľadáme maséra/ku. V prípade splnenia podmienok vzdelania, praxe a osobnostných predpokladov sa môžete stať lektorom akreditovaného kurzu Wellness pracovník - masérske služby.

vlajka 1
LEKTORKA KURZU VIZÁŽISTA

Hľadáme kreatívnu lektorku vizážistiky.

vlajka 1
LEKTOR/KA kurzu KADERNÍK

Dopĺňame lektorov do kaderníckeho kurzu, vzdelávanie prebieha v Salóne krásy Savoy.  

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZU KUCHÁR

Ponúkame možnosť pridať sa k lektorskému tímu našej spoločnosti, tentokrát hľadáme lektora kurzu Kuchár.  

vlajka 1
LEKTOR/KA ADR školení pre vodičov a bezpečnostných poradcov

Školenie v oblasti ADR bude prebiehať v online forme.

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZU CUKRÁR

Hľadáme lektora pre teoretickú časť kurzu v online forme.

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZU TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Lektor prevedie kurzom ľudí, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti potrebné pre uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej a v miestnej alebo diaľkovej doprave.

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZU AUTOOPRAVÁR - MECHANIK

Hľadáme lektora pre kurz, ktorý je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti autoopravárenských služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

vlajka 1
LEKTORKA KURZU MANIKÉR

Náš lektorský tím v kurzoch krásy rozširujeme o lektorku manikérok.

vlajka 1
ŠKOLITEĽ/KA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ELEKTROTECHNIKOV

Prijmeme školiteľa odbornej a aktualizačnej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23, §24.

vlajka 1
LEKTOR/KA KURZU ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Do nášho tímu prijmeme lektora/ku akreditovaného kurzu Elektrotechnické minimum. Kurz bude prebiehať dištančnou a prezenčnou formou podľa vopred schváleného učebného plánu.