Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Technika a prevádzka dopravy

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3246/2023/131/2
Rozsah kurzu: 350 hodín
Cena kurzu:
od
790
€ do 949 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti potrebné pre uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej a v miestnej alebo diaľkovej doprave. Kurzom získate osvedčenie v odbore s celoštátnou platnosťou.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné ukončené minimálne stredné odborné / všeobecné vzdelanie.

Čo sa v kurze naučím?

Teoretickou časťou sa naučíte:

 • definovať a následne aplikovať základné ekonomické pojmy v súvislosti s oblasťou dopravy,
 • skúmať problémy rôznych dopravných a prepravných situácii,
 • racionálne organizovať pracovný čas,
 • identifikovať v základných črtách členenie konštrukčných celkov a jednotlivých konštrukčných častí, príslušných technických zariadení, vrátane podmienok ich bezpečného prevádzkovania a základov údržby, definovať podmienky prevádzkovania príslušných dopravných prostriedkov a aplikovať bezpečnostné, protipožiarne a ďalšie súvisiace pracovnoprávne predpisy,
 • vysvetliť teóriu údržby vozidiel, účel, členenie a využitie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly vrátane technológie opráv jednotlivých komponentov a konštrukčných častí vozidiel, spracovať správu o technickom stave vozidla, ako aj spôsob a postup odstránenia zistených chýb a nedostatkov,
 • charakterizovať technologické postupy v oblasti dopravy,
 • definovať spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave.

Praktickou časťou si precvičíte vedomosti získané teoretickou prípravou. Prax vedie k prehlbovaniu a upevňovaniu odborných vedomostí a praktických zručností. Úzko súvisí so starostlivosťou o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Praktickou prípravou sa naučíte:

 • orientovať sa v prevádzkových predpisoch a pomôckach,
 • vypracovať technologické postupy a prevádzkové doklady,
 • aplikovať vedomosti získané v teoretickej oblasti,
 • spôsoby a metódy merania elektrických veličín,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Rozsah kurzu je 350 hodín.

Dĺžka kurzu je približne 8 – 10 týždňov, podľa intenzity výučby.

Kurz bude prebiehať prezenčne alebo dištančne (online formou) v pracovných dňoch a cez víkendy.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z 2 častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť skúšky pozostáva z vypracovania testových otázok a ústnej skúšky (z tematických okruhov, ktoré počas kurzu preberiete).

Praktická časť prebieha preukázaním praktických zručností a schopností uchádzača a ich overenie (v elektrotechnických, ekonomických a hospodárskych témach).

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte a odošlete nezáväznú online prihlášku. Po jej prijatí Vás bude telefonicky kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí, pomôže a odpovie na Vaše ďalšie otázky.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu automechanika.

Teoretickú časť kurzu absolvujete v pohodlí domova online formou.

Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav, na splátky bez navýšenia alebo cez projekt RE-PAS úplne zadarmo.

Po absolvovaní kurzu vám radi poradíme ohľadom prípravy na živnostenskú skúšku a vášho budúceho podnikania v odbore.