Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva

upsvar
Názov vzdelávacieho programu: Účtovník
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3259/2017/19/1
Moduly: Personalistika a mzdové účtovníctvo
Rozsah kurzu: 65 hodín
Cena kurzu:
od
299
€ do 318.5 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0911 996 639

Čo sa v kurze naučím?

V kurze sa naučíte:

 • orientovať v základoch pracovného práva, mzdovej legislatívy, v pracovnej zmluve, formách pracovného pomeru, problematike vymeriavacieho základu, priemerného zárobku
 • spracovávať podklady pre výpočet mzdy a prakticky vypočítať čistú mzdu a príjem zamestnanca
 • orientovať v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane...
 • spracovávať mzdovú agendu, zaúčtovať mzdy, odvody a daň z príjmov zo závislej činnosti
 • orientovať sa v registračných, oznamovacích povinnostiach a komunikácii s príslušnými úradmi - daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva sa nevyžadujú.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 2 týždne. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti - teda z písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a z vypracovania komplexného účtovného príkladu.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať?

Počas kurzu personalistiky a mzdového účtovníctva si, ako bonus, v priebehu 5-tich vyučovacích hodín vyskúšate prácu v účtovnom softvéri OLYMP, MKSoft alebo Pohoda. Práca na počítačoch prebieha jednotlivo alebo vo dvojiciach. V prípade záujmu môžete - po včasnej dohode s lektorom - absolvovať ešte dodatočnú výučbu na počítačoch. Táto výučba sa bude realizovať pri počte min. 5 účastníkov kurzu (vrátane Vás) v rozsahu 1 dňa (8 vyučovacích hodín) a v cene 28 €. Počítač - notebook vám na kurz zabezpečíme za poplatok 10 €, na kurz si však môžete priniesť aj vlastný notebook do ktorého vám lektor pomôže nainštalovať účtovný softvér.

Ako je to s učebnými materiálmi?

Ku kurzu personalistiky a mzdového účtovníctva dostanete učebné materiály ZADARMO. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva dlhoročnú prax - sú vystavané tak, aby plne zodpovedali potrebám príslušného kurzu.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu účtovníka
 • možnosť zamestnať sa ako účtovník v rámci celej SR
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • je orientovaný na praktickú stránku účtovníctva - riešenie príkladov a praktické účtovanie na PC
 • používame moderné účtovné softvéry - okrem spomínaného OLYMP sa môžete v rámci našich účtovníckych kurzov stretnúť aj s jedným z týchto účtovných softvérov: OMEGA, ALFA+, MK Soft, Pohoda - tieto softvéry využíva väčšina firiem na Slovensku
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale predovšetkým skúsení - v oblasti účtovníctva majú dlhoročnú prax - oboznámia Vás s mnohými reálnymi príkladmi priamo z praxe
 • všetky učebné materiály, ktoré budete počas kurzu využívať, máte ZADARMO
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke