Návrh a tvorba bytových doplnkov a hračiek

Číslo akreditácie: 3246/2017/84/2
Rozsah kurzu: 80 hodín
Cena kurzu: od 168,00 € do 248,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musíte splniť, ak sa chcete na kurz prihlásiť?

Podmienkou absolvovania kurzu je potrebné ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 3 týždne. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň. Podrobné informácie o konkrétnom rozsahu a frekvencii výučby Vám rada poskytne naša manažérka: 0908 99 66 39.

Aký je obsah kurzu?

V rámci tohto modulu vzdelávacieho programu absolvujete teoretickú a praktickú časť.

V priebehu teoretickej časti (14 hodín výučby) preberiete a získate vedomosti v okruhoch:

 1. Technologický postup zhotovenia bytových doplnkov a hračiek
 2. Zhotovenie plyšových hračiek
 3. Zhotovenie látkových bábik
 4. Zhotovenie odevných výrobkov pre bábiky

Počas praktickej - odbornej časti (61 hodín výučby) získate potrebné krajčírske zručnosti na navrhnutie a následné zhotovenie hračiek a bytových doplnkov.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti absolvent vypracuje ekonomické podklady pre určenie výslednej ceny výrobku, ktorý bude realizovať v praktickej časti skúšky. Zaeviduje príjem materiálu, výdaj materiálu, príjem financií do peňažného denníka.

Praktická časť - pozostáva zo zostavenia návrhov jednotlivých hračiek, zhotovenia základných strihov pre dané návrhy podľa predlohy od zákazníka. Následné vystrihnutie a zhotovenie pomocou obyčajného šijacieho stroja, špeciálneho obnitkovacieho šijacieho stroja, ako aj pomocou žehliacej techniky. Zároveň účastník slovne obháji postup zhotovenia jednotlivých prác.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
 • Možnosť zamestnať sa ako krajčír, návrhár bytových doplnkov, hračiek v rámci celej SR
 • Vedomosti a zručnosti ihneď uplatniteľné v praxi
 • Užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov.

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite vyplnením a odoslaním nezáväznej online prihlášky. Po jej prijatí Vás bude kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti technológií textilu a odevníctva majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.