Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Pomocný pracovník v komunite

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu 14737/2018-M_OAK, číslo záznamu: 56225/2018
Rozsah kurzu: 150 hodín
Cena kurzu:
od
349
€ do 630 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0911 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem pracovať v sociálnych službách krízovej intervencie, predovšetkým v komunitných centrách a v terénnej sociálnej službe krízovej intervencie v oblasti asistenčnej a integračnej práce v priestorovo segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
 • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je ukončené nižšie stredné vzdelanie (2. stupeň základnej školy).
 • Absolvovaním tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou a splníte tak kvalifikačný predpoklad pre výkon sociálnych služieb krízovej intervencie, tj. práce v komunitných centrách a programe terénnej sociálnej služby.
 • Kurz prebieha v troch fázach:
  o teoretická časť - 20 hodín dištančnou formou (e-learning) a 80 hodín prezenčnou formou
  o prax - 50 hodín odbornej praxe u poskytovateľa sociálnych služieb

Čo sa v kurze naučíte?

 • Účelom nášho kurzu je získanie teoretických a praktických zručností potrebných na vykonávanie vybraných činností v komunitných centrách.
 • Prostredníctvom nášho kurzu nadobudnete tiež vedomosti pozostávajúce z informácií v oblasti kultúrnych osobitostí vylúčených lokalít a priamej práce s prijímateľmi, ktorí sú odkázaní na podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • ponúkame flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie
 • ponúkame nielen kvalitu, ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať individuálne či skupinové zľavy