Tvorba modelových odevov

Číslo akreditácie: 3246/2017/84/2
Rozsah kurzu: 170 hodín
Cena kurzu: od 457,00 € do 527,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musíte splniť, ak sa chcete na kurz prihlásiť?

Podmienkou absolvovania kurzu je potrebné ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 7 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň. Podrobné informácie o konkrétnom rozsahu a frekvencii výučby Vám rada poskytne naša manažérka: 0908 99 66 39.

Aký je obsah kurzu?

V rámci tohto modulu vzdelávacieho programu absolvujete teoretickú a praktickú časť.

V priebehu teoretickej časti (32 hodín výučby) preberiete a získate vedomosti v okruhoch:

 1. Tvorba modelových odevov
 2. Ekonomika a organizácia výroby
 3. Technika navrhovania odevov

Počas praktickej - odbornej časti (138 hodín výučby) získate potrebné zručnosti pre tvorbu, navrhnutie a celkové zhotovenie odevných modelov.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti účastník vypracuje ekonomické podklady pre určenie výslednej ceny výrobku, ktorý spracuje v praktickej časti. Praktická časť - pozostáva z vytvorenia návrhu, zo zhotovenia základného strihu daného odevu, prevedenia modelových úprav podľa mier zákazníka, vystrihnutia a celkového zhotovenia daného odevného výrobku pomocou špeciálneho obnitkovacieho stroja, obyčajného šijacieho stroja, ako aj žehliacej techniky. Skúška pozostáva aj so slovnej obhajoby postupu zhotovenia jednotlivých prác.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
 • Možnosť zamestnať sa ako krajčír, návrhár v rámci celej SR/li>
 • Vedomosti a zručnosti ihneď uplatniteľné v praxi/li>
 • Užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov./li>

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite vyplnením a odoslaním nezáväznej online prihlášky. Po jej prijatí Vás bude kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti technológií textilu a odevníctva majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.