Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

upsvar
Akreditácia: Národný inšpektorát práce
Číslo akreditácie: VVZ-0101/22-03.4
Rozsah kurzu: 20 hodín
Cena kurzu:
60 € bez DPH
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Košice - 0948 996 639

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (doklad o lekárskej prehliadke nie staršej ako 6 mesiacov)
 • ukončené min. základné vzdelanie

Aký je rozsah kurzu?

Rozsah výučby je 20 hodín, 10 hodín teoretická časť + 10 hodín praktická časť, obsah je zameraný na:
 • všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien
 • osobitných požiadaviek so zameraním na:
  - prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien
  - viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia

Každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. Preukaz platí u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien.

 

Opakované oboznamovanie v rozsahu 3 hodín, každých 36 mesiacov a aktualizačná odborná príprava v rozsahu 8 hodín, každých 5 rokov sa týkajú zmien a aktuálnych poznatkov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri prevádzke a obsluhe zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien a pri viazaní, uchopovaní a zavesovaní bremien.

 

Opakované oboznamovanie – 20 € bez DPH

 

Aktualizačná odborná príprava – 30 € bez DPH


Čo absolvovaním kurzu získam?

 • teoretické a praktické vedomosti potrebné na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa činnosti výkonu viazačov bremien, získajú zručnosti na viazanie, zavesenie a uchopenie bremena vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • preukaz Viazača bremien v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z písomnej časti (test) a z praktickej skúšky.

Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na školenie sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny, legislatívou vymedzený rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti BOZP majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke

Prihláška na kurz Viazač bremien + lekárska prehliadka