Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Ponuka kurzov VaV
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurzy BOZP a PO
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Sociálne služby
Kurzy v oblasti kvality
Kurz prvej pomoci
Lektorské zručnosti
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Komunikačné kurzy
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Vodičské kurzy
Kurzy doučovania
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety

Kurz podvojného účtovníctva

Vďaka nášmu akreditovanému kurzu budete schopný účtovať vo sfére podvojného účtovníctva úplne samostatne - hneď po jeho absolvovaní sa môžete zamestnať ako účtovník v rámci celej SR.

 

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov vzdelávacieho programu: Účtovník
Číslo akreditácie: 3259/2017/19/1
Moduly: Podvojné účtovníctvo
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 459 € do 529 €

VaV ZĽAVA

 • - kurz za 459 € (z 529 €) ak sa prihlásite do 15.11.2018 a súčasne:
 • - uhradíte zálohu za kurz po prihlásení a akciovú cenu kurzu (459 €), min. 3 dni pred termínom otvorenia (príp. prvú tretinu ceny 3 dni pred termínom otvorenia, druhú tretinu do polovice kurzu, poslednú tretinu do termínu záverečných skúšok)
 • - Kurz za cenu 459 € platí pri nástupe do 30.11.2018.
 • - ušetríte AŽ 70 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Čo sa v kurze naučím?

V kurze sa naučíte:

 • účtovať v sústave podvojného účtovníctva - ručne aj v účtovnom softvéri OMEGA alebo MKSoft
 • orientovať sa v Zákone o účtovníctve
 • otvárať a uzatvárať účtovné knihy a účtovnú závierku
 • zistiť výsledok hospodárenia v účtovníctve
 • účtovať dane z príjmov a inventarizačných rozdielov
 • účtovné triedy 0 - 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, uzávierkové účty)
 • zásady pre členenie majetku a záväzkov
 • vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti podvojného účtovníctva sa nevyžadujú.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 3 - 4 týždne. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti - teda z písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a z vypracovania komplexného účtovného príkladu.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať?

Počas kurzu podvojného účtovníctva si, ako bonus, v priebehu 7-mich vyučovacích hodín vyskúšate prácu v účtovnom softvéri OMEGA alebo MKSoft. Práca na počítačoch prebieha jednotlivo alebo vo dvojiciach. V prípade záujmu môžete - po včasnej dohode s lektorom - absolvovať ešte dodatočnú výučbu na počítačoch. Táto výučba sa bude realizovať pri počte min. 5 účastníkov kurzu (vrátane Vás) v rozsahu 1 dňa (8 vyučovacích hodín) a v cene 28 €. Počítač - notebook vám na kurz zabezpečíme za poplatok 10 €, na kurz si však môžete priniesť aj vlastný notebook do ktorého vám lektor pomôže nainštalovať účtovný softvér.

Ako je to s učebnými materiálmi?

Ku kurzu podvojného účtovníctva dostanete učebné materiály ZADARMO. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti podvojného účtovníctva dlhoročnú prax - sú vystavané tak, aby plne zodpovedali potrebám príslušného kurzu.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu účtovníka
 • možnosť zamestnať sa ako účtovník v rámci celej SR
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • je orientovaný na praktickú stránku účtovníctva - riešenie príkladov a praktické účtovanie na PC
 • používame moderné účtovné softvéry - okrem spomínaného OMEGA sa môžete v rámci našich účtovníckych kurzov stretnúť aj s jedným z týchto účtovných softvérov: ALFA+, OLYMP, MK Soft, Pohoda - tieto softvéry využíva väčšina firiem na Slovensku
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale predovšetkým skúsení - v oblasti účtovníctva majú dlhoročnú prax - oboznámia Vás s mnohými reálnymi príkladmi priamo z praxe
 • všetky učebné materiály, ktoré budete počas kurzu využívať, máte ZADARMO
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke