Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Autoopravár - mechanik

Názov vzdelávacieho programu: Autoopravár - mechanik
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3246/2023/131/1
Rozsah kurzu: 400 hodín
Cena kurzu:
od
740
€ do 890 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a chcú získať komplexné vedomosti a praktické zručnosti v odbore autoopravár – mechanik. Kurzom získate osvedčenie v odbore s celoštátnou platnosťou.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné ukončené minimálne základné vzdelanie.

Čo sa v kurze naučím?

Kurz bude realizovaný v 2 častiach:

 • teoretická (100 vyučovacích hodín),
 • praktická časť – odborný praktický výcvik (300 vyučovacích hodín) priamo v autoservisoch.

Teoretickou časťou získate znalosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia, používanie náradia a servisnej techniky, orientácia v technickej literatúre a aplikovaní technických informácií pri práci, správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických a chemických súvislostí jeho funkcie, základnej súčiastkovej skladbe častí vozidla a jej materiálovej náročnosti.

Praktickou časťou si precvičíte vedomosti získané teoretickou prípravou - prácu so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov, prácu s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov, montáž a demontáž zostáv, podzostáv a častí automobilov, diagnostikovanie a bežné opravy automobilov, štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla, podľa technickej dokumentácie výrobcu.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Kvalifikáciu automechanika – opravára.
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaný pracovník v danej oblasti a samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov.
 • Po splnení ďalších podmienok (prax 1 rok), založiť si vlastnú živnosť.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Rozsah kurzu je 400 hodín.

Dĺžka kurzu je približne 8 – 10 týždňov, podľa intenzity výučby.

Kurz bude prebiehať dennou formou v pracovných dňoch a cez víkendy:

 • Teoretická časť (100 h) – formou online (podľa preferencií účastníkov kurzu – popoludňajšie hodiny, víkendy a pod.)
 • Praktická časť (300 h) – priamo v servisoch, prípadne v ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách.

Príprava účastníkov v kurze autoopravár - mechanik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované online formou a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v autoservisoch (priamo na pracoviskách zamestnávateľov). Program kurzu je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti autoopravárenských služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z 2 častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť skúšky pozostáva z vypracovania testových otázok a ústnej skúšky (z tematických okruhov, ktoré počas kurzu preberiete).

Praktická časť prebieha preukázaním praktických zručností a schopností uchádzača priamo v prevádzke autoservisu podľa vyžrebovanej témy.

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte a odošlete nezáväznú online prihlášku. Po jej prijatí Vás bude telefonicky kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí, pomôže a odpovie na Vaše ďalšie otázky.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • V priebehu kurzu Autoopravár – mechanik absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
 • Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu automechanika.
 • Teoretickú časť kurzu absolvujete v pohodlí domova online formou.
 • Praktickú časť realizujeme v zmluvných autoservisoch – odborná prax priamo v prevádzke.
 • Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav, na splátky bez navýšenia alebo cez projekt RE-PAS úplne zadarmo.
 • Po absolvovaní kurzu vám radi poradíme ohľadom prípravy na živnostenskú skúšku a vášho budúceho podnikania v odbore.