Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Cukrár

upsvar
Názov vzdelávacieho programu: Cukrár - Cukrárka
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3246/2017/84/1
Rozsah kurzu: 280 hodín
Cena kurzu:
od
579
€ do 990 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

Kurz je určený pre všetkých ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať osvedčenie v odbore cukrár –cukrárka - najmä pre:

 • majiteľov cukrárni, príp. iných cukrárenských zariadení pre ktorých je potrebné preukázať sa osvedčením o vzdelaní v tomto odbore (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno c),
 • záujemcov o prácu v zahraničí (absolvovaním kurzu a preukázaním osvedčenia môžete žiadať o udelenie pracovného povolenia),
 • všetkých, ktorí uvažujú nad založením živnosti v tejto oblasti.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné mať ukončené minimálne základné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 2-3 mesiace. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň. Podrobné informácie o konkrétnom rozsahu a frekvencii výučby Vám rada poskytne naša manažérka: 0908 99 66 39.

Aký je obsah kurzu?

V rámci vzdelávacieho programu Cukrár - Cukrárka absolvujete teoretickú a praktickú časť.

V priebehu teoretickej časti (60 hodín výučby) preberiete a získate vedomosti v okruhoch:

 • 1. Hygiena, sanitácia a BOZP v cukrárskej výrobe
 • 2. Suroviny a základné výpočty
 • 3. Cukrárska technológia

Počas praktickej časti (220 hodín výučby) získate potrebné zručnosti v príprave a výrobe rôznych druhov cukrárenských ciest, hmôt a základných druhov poliev. Budete zručný vo výrobe zákuskov, tort, cukrárskych ozdôb, v dohotovovaní a zdobení cukrárskych výrobkov. Naučíte sa základne receptúry a správne technologické postupy používané v cukrárskej výrobe.

Praktická časť sa bude realizovať v zazmluvnených cukrárskych výrobniach. Prax prebieha podľa harmonogramu, ktorý si dohodnete s konkrétnou prevádzkou. Pred nástupom na prax je nutné odovzdať kópiu zdravotného preukazu. S vyhľadaním miesta na prax vám vieme vypomôcť, alebo si môžete vyhľadať vlastnú prevádzku.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z 2 častí.

Písomná skúška sa skladá z 30 úloh s výberom odpovede, požadovaná úspešnosť minimálne 60 %. Praktická časť skúšky - prebieha preukázaním vedomosti a praktických zručností pri zabezpečení pracoviska na prevádzku, príjme a uskladnení surovín, manipulácii so strojovým zariadením a vybavením a pri zhotovení cukrárenského výrobku podľa vyžrebovanej témy. Požadovaná úspešnosť minimálne 60%.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Kompletnú kvalifikáciu cukrára/cukrárky.
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaný pracovník v danej oblasti alebo si, po splnení ďalších podmienok, založiť vlastnú živnosť.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.
 • Užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov.

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite vyplnením a odoslaním nezáväznej online prihlášky. Po jej prijatí Vás bude kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti cukrárskej výroby, technológie a majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.

 

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30 €. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate potvrdenie o absolvovaní – na základe toho sa môžete prihlásiť na skúšky RÚVZ.