Kurz Operátor CNC strojov

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov vzdelávacieho programu: Operátor CNC strojov
Číslo akreditácie: 3246/2016/15/1 - V a V Akademy, s.r.o.
3259/2016/14/1 - V a V Servis, s.r.o.
Rozsah kurzu: 200 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 699,00 € do 939,00 €
AKCIA - APRÍLOVÁ CENA
 
699 € ak sa na kurz prihlásite do 30.4.2018 a uhradíte zálohu za kurz min. 7 dní pred otvorením kurzu a celú sumu (699 €), príp. minimálne polovicu sumy v deň nástupu na kurz (31.5.2018) - druhú polovicu najneskôr do ukončenia kurzu
Kontaktná osoba: Celá SR - 0948 996 639
Košice - 0948 306 620

Rozhovor s absolventmi kurzu Operátor CNC strojov

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá?

Podrobné informácie o konkrétnom rozsahu a frekvencii výučby Vám rada poskytne naša manažérka: 0908 99 66 39.

Aký je obsah kurzu?

V rámci kurzu absolvujete teoretickú, praktickú a odbornú časť.
V priebehu teoreticko-praktickej časti (100 hodín výučby) preberiete a získate vedomosti v okruhoch:
1. Úvod do strojárskych technológií,
2. Technické kreslenie,
3. Strojníctvo,
4. Programovanie CNC strojov.
Počas odbornej časti - praxe (100 hodín výučby) získate potrebné zručnosti na obsluhu a údržbu CNC strojov.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti - teda z vedomostného testu (otázky z okruhov, ktoré v rámci kurzu preberiete) a praktickej skúšky (výroba súčiastky podľa technickej dokumentácie).

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • kvalifikáciu potrebnú pre prácu operátora CNC
 • vedomosti z oblasti strojárskych technológií a materiálov
 • osvojenie postupov obsluhy, programovania a údržby CNC strojov
 • poznatky z technického kreslenia a spracovania kovov (sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, vyvŕtavanie a výroba závitov/ozubenia)
 • zručnosti pri manipulácií s nástrojmi a obsluhou CNC strojov
 • informácie o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na CNC strojoch a o požiarnej ochrane
 • znalosť ovládania prác s výpočtovou technikou a technickou dokumentáciou
 • zručnosť čítania technických/výrobných výkresov a normalizácie strojových súčiastok a prác s technickými normami
 • možnosť zamestnať sa ako operátor/programátor CNC strojov v rámci celej SR

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite vyplnením a odoslaním nezáväznej online prihlášky. Po jej prijatí Vás bude kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti CNC strojov majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.