Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Elektrotechnické kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Výchova a vzdelávanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §22

Rozsah kurzu: 21 hodín
Cena kurzu:
108 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0911 996 639

Aké podmienky musím splňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať:

 • elektrotechnické vzdelanie – vyučený, ÚSO, VŠ
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu na VTZ (vyhradených technických zariadeniach) od lekára
 • požadovaná odborná prax

Ako dlho kurz trvá?

Dĺžka kurzu je 23 hodín. Kurz bude prebiehať ONLINE formou.


Kurz sa delí na:

 • ONLINE – teoretická výučba naživo, teoretickú časť – túto časť absolvujete dištančne,
 • praktická časť absolvovaná v špecializovanej učebni

Podrobné informácie o konkrétnom rozsahu a frekvencii výučby Vám rada poskytne naša manažérka: 0908 99 66 39.

Aký je obsah kurzu?

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike.

§ 22 Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

Elektrotechnik v rozsahu

 • E2 - technické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov,
 • trieda A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Požadovaná odborná prax:

 • do 1000 V - 1 rok

§ 22 Samostatný elektrotechnik môže v zmysle rozsahu svojej kvalifikácie:

 • samostatne obsluhovať elektrické zariadenia,
 • samostatne pracovať na elektrickom zariadení bez napätia,
 • samostatne pracovať v blízkosti elektrických zariadení pod napätím do 1000 V,
 • samostatne pracovať v blízkosti elektrických zariadení pod napätím nad 1000 V spolu s odborne spôsobilou osobou na činnosť na elektrickom zariadení,
 • samostatne pracovať na elektrických zariadeniach pod napätím do 1000 V,
 • samostatne pracovať na elektrických zariadeniach pod napätím nad 1000 V spolu s odborne spôsobilou osobou na činnosť na elektrickom zariadení,
 • riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška prebehne v 1 deň pred odbornou komisiou, pri ktorej budú overené teoretické vedomosti písomnou a ústnou formou.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre §22

Ako sa na kurz prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite vyplnením a odoslaním nezáväznej online prihlášky. Po jej prijatí Vás bude kontaktovať naša manažérka, ktorá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení v oblasti elektrotechnickej spôsobilosti a majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.