Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne služby
Kurz prvej pomoci
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Komunikačné kurzy
Lektorské zručnosti
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurz Operátor CNC strojov
Kurzy BOZP a PO
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Vodičské kurzy
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Kurzy fotografovania
Kurzy doučovania
Kontinuálne vzdelávanie
Wellness pracovník/masér
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností v kombinovanej forme

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: Číslo spisu: 5522/2018-M_OSS Číslo záznamu: 4320/2018
Rozsah kurzu: 150 hodín
Cena kurzu:
od 249 € do 495 €
Kontaktná: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený fyzickým osobám, ktoré majú záujem pracovať ako pracovní terapeuti
 • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
 • Absolvovaním tohto kurzu získate odbornú spôsobilosť pre výkon pracovnej terapie, ktorá je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborných vedením
 • Kurz prebieha v kombinovanej forme - prezenčnou aj dištančnou formou prostredníctvom sebariadeného vzdelávania (samoštúdiom) a vzdelávania za podpory tútora s využitím rôznych foriem komunikácie.

Čo sa v kurze naučíte?

 • účelom kurzu je nadobudnutie základov sociálnej práce so zameraním na výkon pozície pracovného terapeuta, ktorého náplňou a cieľom je obnova, udržanie a rozvoj fyzických schopností prijímateľa sociálnych služieb, jeho mentálnych schopností a pracovných schopností vedúce k začleneniu klienta do spoločnosti
 • prostredníctvon nášho kurzu nadobudnete základy sociálnej práce, komunikačné zručnosti a špecifiká pracovnej terapie, ktoré vytvárajú predpoklad pre výkon pracovnej terapie

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy
 • učebné materiály k dispozícii v elektronickej podobe mailom alebo na vlastné pamäťové zariadenie (USB, ...)