Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností v kombinovanej forme

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: Číslo spisu: 5522/2018-M_OSS Číslo záznamu: 4320/2018
Rozsah kurzu: 150 hodín
Cena kurzu:
od
249
€ do 495 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0911 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený fyzickým osobám, ktoré majú záujem pracovať ako pracovní terapeuti
 • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
 • Absolvovaním tohto kurzu získate odbornú spôsobilosť pre výkon pracovnej terapie, ktorá je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborných vedením
 • Kurz prebieha v kombinovanej forme - prezenčnou aj dištančnou formou prostredníctvom sebariadeného vzdelávania (samoštúdiom) a vzdelávania za podpory tútora s využitím rôznych foriem komunikácie.

Čo sa v kurze naučíte?

 • účelom kurzu je nadobudnutie základov sociálnej práce so zameraním na výkon pozície pracovného terapeuta, ktorého náplňou a cieľom je obnova, udržanie a rozvoj fyzických schopností prijímateľa sociálnych služieb, jeho mentálnych schopností a pracovných schopností vedúce k začleneniu klienta do spoločnosti
 • prostredníctvon nášho kurzu nadobudnete základy sociálnej práce, komunikačné zručnosti a špecifiká pracovnej terapie, ktoré vytvárajú predpoklad pre výkon pracovnej terapie

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy
 • učebné materiály k dispozícii v elektronickej podobe mailom alebo na vlastné pamäťové zariadenie (USB, ...)