Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností v kombinovanej forme

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu: 10841/2014-M_OSS, číslo záznamu: 22298/2014
Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 248,00 € do 289,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

  • Kurz je určený fyzickým osobám, ktoré majú záujem pracovať ako pracovní terapeuti
  • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  • Absolvovaním tohto kurzu získate odbornú spôsobilosť pre výkon pracovnej terapie, ktorá je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborných vedením
  • Kurz prebieha v dištančnej forme - kurz prebieha prostredníctvom sebariadeného vzdelávania (samoštúdiom) a vzdelávania za podpory tútora s využitím rôznych foriem komunikácie.

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov aj poskytovateľov soc. služieb nájdete tu.

Čo sa v kurze naučíte?

  • účelom kurzu je nadobudnutie základov sociálnej práce so zameraním na výkon pozície pracovného terapeuta, ktorého náplňou a cieľom je obnova, udržanie a rozvoj fyzických schopností prijímateľa sociálnych služieb, jeho mentálnych schopností a pracovných schopností vedúce k začleneniu klienta do spoločnosti
  • prostredníctvon nášho kurzu nadobudnete základy sociálnej práce, komunikačné zručnosti a špecifiká pracovnej terapie, ktoré vytvárajú predpoklad pre výkon pracovnej terapie

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

  • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
  • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
  • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
  • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy