Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Ponuka kurzov VaV
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurzy BOZP a PO
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Sociálne služby
Kurzy v oblasti kvality
Kurz prvej pomoci
Lektorské zručnosti
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Komunikačné kurzy
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Vodičské kurzy
Kurzy doučovania
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety

Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností v kombinovanej forme

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu: 10841/2014-M_OSS, číslo záznamu: 22298/2014
Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 248 € do 289 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

  • Kurz je určený fyzickým osobám, ktoré majú záujem pracovať ako pracovní terapeuti
  • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  • Absolvovaním tohto kurzu získate odbornú spôsobilosť pre výkon pracovnej terapie, ktorá je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborných vedením
  • Kurz prebieha v kombinovanej forme - prezenčnou aj dištančnou formou prostredníctvom sebariadeného vzdelávania (samoštúdiom) a vzdelávania za podpory tútora s využitím rôznych foriem komunikácie.

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov aj poskytovateľov soc. služieb nájdete tu.

Čo sa v kurze naučíte?

  • účelom kurzu je nadobudnutie základov sociálnej práce so zameraním na výkon pozície pracovného terapeuta, ktorého náplňou a cieľom je obnova, udržanie a rozvoj fyzických schopností prijímateľa sociálnych služieb, jeho mentálnych schopností a pracovných schopností vedúce k začleneniu klienta do spoločnosti
  • prostredníctvon nášho kurzu nadobudnete základy sociálnej práce, komunikačné zručnosti a špecifiká pracovnej terapie, ktoré vytvárajú predpoklad pre výkon pracovnej terapie

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

  • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
  • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
  • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
  • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy