Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne služby
Kurz prvej pomoci
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Komunikačné kurzy
Lektorské zručnosti
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurz Operátor CNC strojov
Kurzy BOZP a PO
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Vodičské kurzy
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Kurzy fotografovania
Kurzy doučovania
Kontinuálne vzdelávanie
Wellness pracovník/masér
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Manažérstvo kvality sociálnych služieb

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu 18579/2019-M_OAK, číslo záznamu: 56315/2019
Rozsah kurzu: 120 hodín
Cena kurzu:
od 399 € do 555 €
Kontaktná: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých odborných a riadiacich zamestnancov sociálnych služieb.
 • Požadované vstupné vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.
 • Absolvovaním tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou a osvojíte si vedomosti a princípy manažérstva kvality.
 • Kurz prebieha v dvoch fázach - 8 dní výuky:
  • a) teoretická časť - 40 hodín dištančnou formou (e-learning) a 10 hodín prezenčnou formou;
  • b) praktická časť - 70 hodín prezenčnou formou

Čo sa v kurze naučíte?

 • Pomocou metód sebariadeného vzdelávania a vzdelávania za podpory tútora získate teoretické vedomosti z oblasti manažérstva kvality a procesného riadenia s konkrétnou aplikáciou manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.
 • Nadobudnete spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese implementácie podmienok kvality a tvorbe riadenej dokumentácie.
 • Budete schopní efektívne implementovať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • ponúkame flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu, ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať individuálne či skupinové zľavy
 • učebné materiály vám poskytneme zadarmo v elektronickej podobe mailom alebo na vlastné pamäťové zariadenie (USB, ...)
 • učebné materiály na USB VaV k dispozícii za symbolickú cenu 2€