Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Lektorské zručnosti
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Wellness pracovník/masér

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Manažérstvo kvality sociálnych služieb

upsvar
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu 18579/2019-M_OAK, číslo záznamu: 56315/2019
Rozsah kurzu: 120 hodín
Cena kurzu:
599 € 499 € (na všetky kategórie)
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých odborných a riadiacich zamestnancov sociálnych služieb.
 • Požadované vstupné vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.
 • Absolvovaním tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou a osvojíte si vedomosti a princípy manažérstva kvality.
 • Kurz prebieha v dvoch fázach - 8 dní výuky:
  • a) teoretická časť - 40 hodín dištančnou formou (e-learning) a 10 hodín prezenčnou formou;
  • b) praktická časť - 70 hodín prezenčnou formou

Čo sa v kurze naučíte?

 • Pomocou metód sebariadeného vzdelávania a vzdelávania za podpory tútora získate teoretické vedomosti z oblasti manažérstva kvality a procesného riadenia s konkrétnou aplikáciou manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.
 • Nadobudnete spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese implementácie podmienok kvality a tvorbe riadenej dokumentácie.
 • Budete schopní efektívne implementovať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • ponúkame flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu, ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať individuálne či skupinové zľavy
 • učebné materiály vám poskytneme zadarmo v elektronickej podobe mailom alebo na vlastné pamäťové zariadenie (USB, ...)
 • učebné materiály na USB VaV k dispozícii za symbolickú cenu 2€