Geografické informačné systémy

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 129,00 € - 209,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určeným používateľom, ktorí pracujú v oblasti školstva, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja alebo verejnej správy a nemajú predchádzajúce vzdelanie ani skúsenosti v oblasti geografických informačných systémov.
 • Rozsah kurzu je 20 hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Aká je cena kurzu a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena kurzu pre účastníka kurzu je 209 €.

Čo sa v kurze naučíte?

 • vedieť, kde hľadať rôzne druhy dát potrebné pre prípravu vlastnej mapy
 • osvojiť si základnú prácu s najrozšírenejším Open Source geografickým softvérom QGIS
 • naučí sa spracovať dostupné dáta a samostatne vytvoriť mapu so všetkými jej náležitosťami (smerová ružica, mierka, legenda, názov, autor)

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav