Hygienické minimum

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 45,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Školenie je určené pre každého, kto má záujem pracovať v potravinárstve, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo alebo pre ľudí, ktorý budú vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.
 • Je poctivou prípravou na skúšky, ktoré vykonáva RÚVZ - pripravíme Vás na to, aby ste skúšky zvládli bez problémov a získali tak osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.
 • Rozsah kurzu je 5 hodín.

Aká je cena školenia a aké zľavy môžem získať?

 • Základná cena školenia pre účastníka kurzu je 45 € (pri väčšej skupine je možné získať skupinové zľavy).
 • Po absolvovaní školenia sa môžete prihlásiť na skúšky RÚVZ - tu je potrebné uhradiť kolky v hodnote 50 € ( 30 € za vykonanie skúšky a 20 € za vydanie osvedčenia).
 • Za dve osoby, ktorej odporučíte kurz od VaV a ktorá sa na daný kurz prihlási odporúčateľ dostane:

  • 10 € za kurz v cene do 150 €
  • 20 € za kurz v cene od 150 do 300 €
  • 40 € za kurz v cene od 300 €

Čo sa v kurze naučíte?

Hygienické minimum pre prácu s potravinami

 • základné hygienické požiadavky na predaj potravín
 • sanitačný program
 • legislatíva
 • epidemiologicky závažné činnosti – definícia
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia