Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Ponuka kurzov VaV
eLearning
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne služby
Kurz prvej pomoci
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Komunikačné kurzy
Lektorské zručnosti
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurz Operátor CNC strojov
Kurzy BOZP a PO
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Vodičské kurzy
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Kurzy fotografovania
Kurzy doučovania
Kontinuálne vzdelávanie
Wellness pracovník/masér
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Opakované školenie interný audítor systému manažérstva kvality (SMK) podľa STN EN ISO 9001:2016

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena kurzu:
od 50 € do 80 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Opakované školenie interných audítorov (kurz) je určený tým, ktorí už boli školení a sú internými audítormi systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a chcú si udržať platné osvedčenie.
 • Kurzom získate nové vedomosti o novej norme STN EN ISO 9001:2016 a zároveň nové poznatky v procesnom audite.
 • Pre prihlásenie do kurzu interných audítorov je potrebné absolvovať základný kurz interných audítorov a preukázať to platným potvrdením.
 • Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Oboznámite sa s novými požiadavkami na systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy STN EN ISO 9001:2016,
 • spoznáte rozdiely medzi normou STN EN ISO 9001:2009 a novou normou STN EN ISO 9001:2016,
 • získate nové informácie o procesnom riadení a auditovaní procesov v spoločnosti,
 • získate teoretické a praktické poznatky na vykonávanie interných auditov SMK podľa predmetových noriem pre SMK a STN EN ISO 19011:2011 - Návod na auditovanie systémov manažérstva.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z testu (z tematických okruhov, ktoré počas kurzu preberiete). Praktická časť prebieha v skupinách, a to vykonaním jednoduchého auditu jedného náhodne vybraného procesu.

Ako je to s učebnými materiálmi/pomôckami?

Ku kurzu dostanete prednášku na CD nosiči. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročnú prax. Účastníkom kurzu poskytneme vzory dokumentácie a záznamov pre procesné auditovanie.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • Predĺženie platnosti potvrdenia,
 • potvrdenie o absolvovaní kurzu,
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi,
 • užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektorov.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav