Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Lektorské zručnosti
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Wellness pracovník/masér

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Akreditovaný kurz KOUČ 104

Rozsah kurzu: 104 hodín
Cena kurzu:
 • možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – napr. REPAS+
 • možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce
 • zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce - 1260,48 Eur s DPH
 • bežná cena: 4100,- Eur s DPH / 104 hodín
 • zľava 30% pre študentov psychológie - 2870,- Eur s DPH
Miesto konania kurzu: Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

AKREDITÁCIA A MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA

AKREDITÁCIA MŠVVaŠ SR

 • Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky.

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA INTERFNATIONAL COACH FEDERATION / ICF

 • Kurz KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu a schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni.
 • Možnosť dodatočného získania certifikácie ICF aj v prípade už absolvovaného akreditovaného kurzu KOUČ, ktorý neobsahoval medzinárodnú certifikáciu.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÚ

 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
 • Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov:
  Associate Certified Coach (ACC)
  Master Certified Coach (MCC)
  Professional Certified Coach (PCC).

 

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

 • Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
 • K získaniu kvalifikácie kouča.
 • K vlastnému sebarozvoju.
 • K zvýšeniu kvalifikácie iných povolaní.

 

OBSAH KURZU

 • 70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
 • S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
 • Obsahové témy:
  História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

 

PODMIENKY

 • Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
 • Kurz prebieha prezenčnou formou.
 • Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
 • Min. kapacita 5 účastníkov.

 

TYPY KURZOV:

 

ONLINE KURZY A WEBINÁRE:

 

Vynikni ! Myslenie "Out of the box" (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 16.04.2020 o 18:00-20:30
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Negociácia (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 04.06.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Ako vychovať šťastné a sebavedomé dieťa ? (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 23.04.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Spoznaj seba a odhadni druhých (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 30.04.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Ako byť v prítomnom okamihu a vypnúť hlavu (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 14.05.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Komunikácia s generáciou X-Y-Z (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 21.05.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Zvládnutie stresov a strachov (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 28.05.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Mentálne chudnutie (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 11.06.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Zvýšenie sebavedomia (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 18.06.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Ako dosiahnuť harmonickéhý vzťah (Webinár)

 • Cena: 21€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 90 minút
 • Dátum a čas: 25.06.2020 o 18:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

Ako rozbehnúť úspešné podnikanie v segmente: Koučing (Webinár)

 • Cena: 120€ s DPH
 • Dĺžka webinára: 4 hodiny
 • Dátum a čas: 13.05.2020 o 8:00-12:00
 • Miesto: Bratislava, Mierová 56

 

LIFE ONLINE KURZY:

 

Úvod do koučingu

 • Cena: 19,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Osobnostná diagnostika

 • Cena: 19,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Worklife balance

 • Cena: 19,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Umenie spokojného a naplňujúceho vzťahu

 • Cena: 19,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Ako ovládnuť svoje myšlienky

 • Cena: 19,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Zvládnutie stresov a strachov

 • Cena: 19,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

BUSINESS ONLINE KURZY:

 

Expert v komunikácii

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Time management

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Talent management

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Stress management

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Neuraz sa, prosím - spätná väzba

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Neverbálna komunikácia

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Manipulácia a ako sa jej brániť

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Delegovanie ako kľúčová kompetencia

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Efektívne riešenie konfliktov a krízových situácií

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi

 • Cena: 23,00€ s DPH
 • Dĺžka kurzu: 90 minút
 • Poznámka: Kurz si môžete jednoducho stiahnuť na www.poweracademy.sk

 

VČAS PRED ZAČATÍM KURZU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ

1. Prihlášku

- Podpísaný originál alebo podpísaný scan emailom, prihlášku Vám zašleme.

2. GDPR – ochrana osobných údajov

- Odkaz k vyplneniu Vám zašleme emailom.

3. Tí, ktorí sa zúčastňujete cez program úradu práce (napr. REPAS+), okrem vyššie uvedeného

- Potvrdenie o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu – 1x originál.

- Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie – 1x (2x) – originál.

- Oznámenie o nástupe na rekvalifikačný kurz – 1x originál.

 

V CENE

 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR
 • Certifikát ICF/International Coach Federation
 • Možnosť zopakovať si 1x kurz v priebehu 2 rokov od absolvovania
 • 1x menotoring
 • Manuál
 • Písacie potreby, blok, pomôcky

 

ORGANIZÁTOR

 • Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa
 • Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, biznis koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu a.i.
 • www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk
 • Odborný garant:
  Mgr. Silvia Langermann, ACC, lektor, psychológ, kouč
  Associate Certified Coach / ACC
  Zakladateľka vzdelávacej a koučingovej poradne Power Coaching s.r.o.

 

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

 • info@coaching-poradna.sk, kurz@businesscoaching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629
 • Mierová 56, Bratislava – Ružinov