Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Akreditovaný kurz KOUČ 104

Rozsah kurzu: 104 hodín
Cena kurzu:
 • možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – napr. REPAS+
 • možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce
 • zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce - 1260,48 Eur s DPH
 • bežná cena: 4100,- Eur s DPH / 104 hodín
 • zľava 30% pre študentov psychológie - 2870,- Eur s DPH
Miesto konania kurzu: Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

AKREDITÁCIA A MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA

 • Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky.
 • Kurz KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu a schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni.
 • Možnosť dodatočného získania certifikácie ICF aj v prípade už absolvovaného akreditovaného kurzu KOUČ, ktorý neobsahoval medzinárodnú certifikáciu.

ČO ZÍSKAJÚ ABSOLVENTI A ČO ZAHŔŇA KOMPLETNÝ BALÍK:

 • Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104
 • 10 mentoringov v hodnote 1200 € s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál

 

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • K zvýšeniu kvalifikácie iných povolaní ako zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, učitelia mamičky na materskej dovolenke a ďalší
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja

 

OBSAH KURZU

Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória

 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Univerzálne otázky
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča

 

ČO VŠETKO NADOBUDNETE:

 • Prax v life, business, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Strategické myslenie
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života

Je tento kurz pre vás? Máme 5 otázok, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa. Pozrite sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa momentálne nachádzate...

 • Hľadáš možnosti, ako sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo kariérnej oblasti? Vnímaš, že potrebuješ zmenu alebo posun?
 • Nemáš jasno v tom, čo v živote chceš dosiahnuť a kde by si chcel byť? Potrebuješ vyriešiť problém alebo si ujasniť ciele?
 • Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Taký, ktorý bude osobne pre teba ako “vyšitý”?
 • Uvažuješ, ako spraviť prvý krok? Máš obavy, ktoré ti v tom bránia? Rád by si ich odstránil, no nevieš si rady?
 • Túžiš žiť kvalitnejší život a pomáhať ľuďom naokolo hľadať vlastné riešenia, ktoré fungujú?

Ak ste si odpovedali prevažne “ÁNO” a túžite nájsť odpovede, potom je náš kurz pre vás ako stvorený! Pomôžeme vám nie len nájsť cestu, ale privedieme vás tam, kde by ste chceli byť.

 

PODMIENKY:

 • Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
 • Kurz prebieha prezenčnou aj online formou.
 • Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
 • Min. kapacita 5 účastníkov.

 

VČAS PRED ZAČATÍM KURZU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ

 • 1. Prihlášku
  - Podpísaný originál alebo podpísaný scan emailom, prihlášku Vám zašleme.
 • 2. GDPR – ochrana osobných údajov
  - Odkaz k vyplneniu Vám zašleme emailom.
 • 3. Tí, ktorí sa zúčastňujete cez program úradu práce (napr. REPAS+), okrem vyššie uvedeného
  - Potvrdenie o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu – 1x originál.
  - Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie – 1x (2x) – originál.
  - Oznámenie o nástupe na rekvalifikačný kurz – 1x originál.

 

ORGANIZÁTOR

 • Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa
 • Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, biznis koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu a.i.
 • www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk
 • Manuál koučingu
 • Odborný garant:
 • Mgr. Silvia Langermann, PhD. PCC / lektor, psychológ, kouč/

  Zakladateľka vzdelávacej a koučingovej inštitúcie Power Coaching s.r.o.

 

V CENE

 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR
 • Certifikát ICF/International Coach Federation
 • Možnosť zopakovať si 1x kurz v priebehu 2 rokov od absolvovania
 • Manuál koučingu
 • Písacie potreby, blok, pomôcky, občerstvenie so skvelou kávou

 

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

 

E-mail: info@powercoaching.sk

Telefón: 0911 467 629

Adresa: Mierová 56, Bratislava – Ružinov