Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: číslo spisu 10854/2014-M_OSS, číslo záznamu 22310/2014
Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 248,00 do 289,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ako aj sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí majú záujem o absolvovanie kurzu a kvalifikované vykonávanie sociálnej rehabilitácie.
 • Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (s maturitou).
 • Absolvovaním tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou a splníte tak kvalifikačný predpoklad pre výkon sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Kurz prebieha v dvoch fázach:
  • a) teoretická časť - 80 vyučovacích hodín dištančnou formou a 40 hodín prezenčnou formou (4 dni po 10 vyučovacích hodín)
  • b) praktická časť - 30 vyučovacích hodín odbornej praxe u poskytovateľa sociálnych služieb

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov aj poskytovateľov soc. služieb nájdete tu.

Čo sa v kurze naučíte?

 • teoretická časť kurzu bude pre Vás pripravená vo forme e-learningu (dištančného vzdelávania)
 • pomocou metód sebariadeného vzdelávania a vzdelávania za podpory tútora sa naučíte ako pomôcť ľuďom, ktorí sa v čo najvyššej možnej miere potrebujú začleniť do spoločnosti
 • počas kurzu Vám lektori zadajú praktické úlohy na vypracovanie individuálneho plánu sociálnej rehabilitácie počas odbornej praxe u poskytovateľa sociálnych služieb

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy