Kurz podvojného účtovníctva

Vďaka nášmu akreditovanému kurzu budete schopný účtovať vo sfére podvojného účtovníctva úplne samostatne - hneď po jeho absolvovaní sa môžete zamestnať ako účtovník v rámci celej SR.

 

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov vzdelávacieho programu: Účtovník
Moduly: Podvojné účtovníctvo
Číslo akreditácie: 3259/2017/19/1
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodín
Cena kurzu:
od 459,00 € do 529,00 €
AKCIA - APRÍLOVÁ CENA
 
459 € ak sa na kurz prihlásite do 30.4.2018 a uhradíte zálohu za kurz min. 7 dní pred otvorením kurzu a celú sumu (459 €), príp. minimálne polovicu sumy v deň nástupu na kurz (31.5.2018) - druhú polovicu najneskôr do ukončenia kurzu
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Čo sa v kurze naučím?

V kurze sa naučíte: 

 • účtovať v sústave podvojného účtovníctva - ručne aj v účtovnom softvéri OMEGA alebo MKSoft
 • orientovať sa v Zákone o účtovníctve
 • otvárať a uzatvárať účtovné knihy a účtovnú závierku
 • zistiť výsledok hospodárenia v účtovníctve
 • účtovať dane z príjmov a inventarizačných rozdielov
 • účtovné triedy 0 - 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, uzávierkové účty)
 • zásady pre členenie majetku a záväzkov
 • vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť? 

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti podvojného účtovníctva sa nevyžadujú.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete? 

Orientačná dĺžka kurzu je cca 3 - 4 týždne. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky? 

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti - teda z písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a z vypracovania komplexného účtovného príkladu.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať? 

Počas kurzu podvojného účtovníctva si, ako bonus, v priebehu 7-mich vyučovacích hodín vyskúšate prácu v účtovnom softvéri OMEGA alebo MKSoft. Práca na počítačoch prebieha jednotlivo alebo vo dvojiciach.  V prípade záujmu môžete - po včasnej dohode s lektorom - absolvovať ešte dodatočnú výučbu na počítačoch. Táto výučba sa bude realizovať pri počte min. 5 účastníkov kurzu (vrátane Vás) v rozsahu 1 dňa (8 vyučovacích hodín) a v cene 28 €. Počítač - notebook vám na kurz zabezpečíme za poplatok 10 €, na kurz si však môžete priniesť aj vlastný notebook do ktorého vám lektor pomôže nainštalovať účtovný softvér.

Ako je to s učebnými materiálmi? 

Ku kurzu podvojného účtovníctva dostanete učebné materiály ZADARMO. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti podvojného účtovníctva dlhoročnú prax - sú vystavané tak, aby plne zodpovedali potrebám príslušného kurzu.

Čo absolvovaním kurzu získam? 

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu účtovníka
 • možnosť zamestnať sa ako účtovník v rámci celej SR
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV? 

 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • je orientovaný na praktickú stránku účtovníctva - riešenie príkladov a praktické účtovanie na PC
 • používame moderné účtovné softvéry - okrem spomínaného OMEGA sa môžete v rámci našich účtovníckych kurzov stretnúť aj s jedným z týchto účtovných softvérov: ALFA+, OLYMP, MK Soft, Pohoda - tieto softvéry využíva väčšina firiem na Slovensku
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale predovšetkým skúsení - v oblasti účtovníctva majú dlhoročnú prax - oboznámia Vás s mnohými reálnymi príkladmi priamo z praxe
 • všetky učebné materiály, ktoré budete počas kurzu využívať, máte ZADARMO
 • kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke