Microsoft Access - základy

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 115,00 € do 145,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Cieľom kurzu je naučiť absolventov navrhnúť použiteľnú štruktúru databázy. Absolvent bude schopný požadovanú databázu vytvoriť, spravovať a upravovať. Najväčší dôraz školenia je kladený na Tabuľky a Dotazy ako na najdôležitejšie prvky databáz, s ktorými užívatelia najčastejšie pracujú.
 • Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Obsah kurzu

 • Úvod do práce s databázami MS Access
  • Elementy prostredia MS Access
  • Základný prehľad návrhu relačných databáz
 • Budovanie štruktúry databázy
  • Vytvorenie novej databázy
  • Tvorba tabuliek pomocou dizajnového návrhu
   • Vytvorenie polí tabuliek
   • Prehľad dátových typov tabuliek
   • Základné vlastnosti polí
  • Správa tabuliek
   • Kopírovanie tabuliek
   • Odstránenie tabuliek
   • Premenovanie tabuliek
   • Základy importovania tabuliek z cudzích zdrojov
  • Vytváranie vzťahov medzi tabuľkami
   • Prehľad vzťahov relačných databáz
 • Správa dát v tabuľke
  • Úprava dát v tabuľke
  • Zoradenie a filtrovanie záznamov
 • Dotazy v databáze
  • Tvorba jednoduchých dotazov
  • Pridanie kritérií do dotazu
  • Pridanie výpočtového poľa do dotazu
 • Tvorba formulárov
  • Vytváranie formulárov
   • Tvorba formulárov pomocou sprievodcu
  • Úprava a dizajn formulárov
   • Štruktúra formulárov
   • Prehľad rozložení formulára
 • Tvorba zostáv
  • Vytváranie zostáv
   • Tvorba formulárov pomocou sprievodcu
  • Úprava a príprava zostavy pre tlač
   • Štruktúra formulárov
   • Prehľad rozložení formulára

Požadované znalosti

Od účastníka kurzu sa očakáva dobrá orientácia v prostredí Microsoft Office. Znalosť MS Excel, minimálne na pokročilej úrovni, zabezpečí potrebný základ pre toto školenie.

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov nájdete tu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav