Microsoft Excel - expert

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 45,00 € do 65,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Cielom školenia je naučiť účastníkov kurzu efektívne využívať nástroje a funkcie určené na spracovanie väčšieho množstva dát tak, aby vedeli získať požadované dáta. Cieľom je tiež pripraviť účastníkov na ďalšie pokročilejšie školenia súvisiace s automatizáciou práce v Exceli, či využitím databázových možností programu MS Access.
 • Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Obsah kurzu

 • Organizovanie a analýza údajov
  • Definovanie a použitie rozšíreného filtra
  • Zoskupenie a štrukturovanie dát
  • Používanie overenia údajov
  • Vytváranie a úprava rozsahov zoznamov
  • Pridanie, zobrazenie, zatvorenie, úprava, zlučovanie a sumarizovanie scenárov
  • Vykonanie analýzy pomocou automatických nástrojov
 • Funkcie
  • Použitie vyhľadávacích funkcií (vlookup, lookup, hlookup, row, column)
  • Použitie databázových funkcií (dsum, daverage, dmin, dmax)
 • Kontingenčné tabuľky (Pivot tables)
  • Úvod do kontingenčných tabuliek – krátke opakovanie z úrovne MS Excel II
  • Tvorba a príprava zdroja pre kontingenčnú tabuľku
  • Vytváranie a používanie jednoduchých kontingečných tabuliek – krátke opakovanie z úrovne MS Excel II
  • Formátovanie kontingenčných tabuliek – krátke opakovanie z úrovne MS Excel II
  • Pokročilé postupy tvorby kontingenčných tabuliek
  • Zoskupovanie údajov podľa rôznych kritérií
  • Tvorba medzisúčtov
  • Percentuálne výpočty
  • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek
  • Tvorba výpočtových polí a položiek pre pokročilú analýzu údajov
  • Kontingenčné grafy
 • Spolupráca
  • Ochrana buniek, pracovných hárkov a zošitov
  • Použitie bezpečnostných nastavení zošita
 • Správa údajov a zošitov
  • Importovanie údajov do Excelu
  • Exportovanie údajov z Excelu
  • Tvorba a úprava šablón
  • Konsolidovanie údajov
  • Definovanie a zmena vlastností zošita
  • Zmena predvolených nastavení Excelu

Požadované znalosti

Od účastníka sa očakáva dobrá orientácia v programe Microsoft Excel. Účastník by mal vedieť vytvoriť a naformátovať ľubovoľne rozsiahlu tabuľku, v ktorej sa vie dobre a rýchlo orientovať. Mal by zvládať rôzne výpočty od základných až po pokročilejšie. Očakáva sa znalosť štandardných funkcií a základná znalosť práce s kontingenčnými tabuľkami.

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov nájdete tu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav