Microsoft Excel - základy

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 35,00 € do 45,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Cieľom školenia je naučiť absolventov kurzu vytvoriť tabuľku v programe Excel. V tabuľke budú vedieť použiť základné aritmetické výpočty a iné najčastejšie používané funkcie. Po dokončení obsahovej časti budú schopní tabuľku vhodne graficky upraviť (naformátovať) a pripraviť pre tlač.
 • Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Obsah kurzu

 • Úvod do MS Excel
  • Popis prostredia
  • Popis objektov (zošit, hárok, bunka)
  • Orientácia pomocou pásu kariet
 • Tvorba údajov a obsahu
  • Vloženie a úprava obsahu bunky
  • Navigácia na špecifický obsah bunky
  • Získanie, označenie a vloženie podporných informácií
  • Vkladanie, umiestnenie a zmena veľkosti grafických prvkov
 • Vzorce a funkcie
  • Súčet, odčítanie, násobenie, delenie
  • Sum
  • Minimum
  • Maximum
  • Priemer
 • Tvorba tabuľky
  • Základné vlastnosti tabuľky
  • Usporiadanie dát
  • Rady pre rýchlu a jednoduchú tabuľku
  • Pridávanie/odstraňovanie riadkov, stĺpcov, buniek
 • Formátovanie údajov a obsahu
  • Použitie a zmena formátu bunky
  • Použitie a zmena štýlov buniek
  • Zmena formátov riadkov a stĺpcov
  • Formátovanie pracovných hárkov
 • Tlač
  • Nastavenie stránky pre tlač
  • Tlač údajov

Požadované znalosti

Od účastníka sa očakáva základná znalosť práce s PC a orientácia v operačnom systéme Windows, tj. zvládnutie ovládacích prvkov počítača (práca s myškou a klávesnicou).

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov nájdete tu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav