ECDL - M2 – Základy práce s počítačom

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 35,00 € do 45,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M3 – Spracovanie textu

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 75,00 € do 95,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M4 – Tabuľkový kalkulátor

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 75,00 € do 95,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M5 – Používanie databáz

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 89,00 € do 119,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M6 - Prezentácia

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 75,00 € do 95,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M7 – Základy práce online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 35,00 € do 45,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M9 - Práca s obrázkami a grafikou

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 89,00 € do 119,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - M12 – Bezpečnosť pri práci s IKT

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 45,00 € do 55,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - AM3 – Pokročilá práca s textom

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 149,00 € do 189,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - AM4 – Pokročilá práca s tabuľkami

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 149,00 € do 189,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

ECDL - AM5 – Pokročilá práca s databázou

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 149,00 € do 189,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0915 272 964
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639