Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Príprava na skúšku bezpečnostného technika

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena kurzu:
99 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Webinár (On-line) – 0948 996 639

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).


Žiadosť má obsahovať:

 • - osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
 • - doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania,
 • - platné osvedčenie BT – úradne overené,
 • - potvrdenie praxe BT – originály,
 • - dodávateľsko-odberateľské zmluvy – kópie,
 • - správny poplatok vo výške 33 eur.

Príprava je vhodná pre bezpečnostných technikov, ktorí sa pripravujú na skúšku bezpečnostného technika na Národnom inšpektoráte práce alebo ktorí sa obávajú skúšok a potrebujú získať viac informácií o skúške.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Dĺžka prípravy na skúšky je 8 hodín. Kurz absolvujete formou webinára.

Lektor Vám bude k dispozícii aj v prípade ďalších odborných konzultácii aj po ukončení prípravy.

Čo je obsahom kurzu a aké znalosti kurzom získam?

Príprava je zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou. Je vhodná pre uchádzačov o osvedčenie bezpečnostného technika ako rozšírenie si povedomia v danej problematike.

Na začiatku prípravy sa účastníci dozvedia ako sa na skúšky prihlásiť, kto spĺňa podmienky na prihlásenie a ako vyplniť žiadosť.

Hlavnou témou prípravy je prejsť a rozobrať si komplikované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe.

Každý účastník prípravy obdrží učebné materiály ako sú zákony a vypracované otázky na ústnu aj testovú časť skúšky.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • teoretické a praktické vedomosti, ktoré budete vedieť uplatniť na skúškach
 • možnosť konzultácie so skúseným BT s bohatými skúsenosťami z praxe

Ako sa na školenie môžem prihlásiť?

Na školenie sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny, legislatívou vymedzený rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti BOZP majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke
 • učebné materiály vám poskytneme zadarmo v elektronickej podobe mailom alebo na vlastné pamäťové zariadenie (USB, ...)
 • učebné materiály na USB VaV k dispozícii za symbolickú cenu 2€