Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Syndróm vyhorenia zamestnancov v škole - príčiny, dôsledky, sociálno-patologické javy, šikana, kyberšikana, mobbing, bossing, možnosti prevencie a prístupov k ohrozeným žiakom

upsvar
Rozsah kurzu: 8 hodín, resp. podľa požiadaviek zariadenia
Cena kurzu:
od 35 € do 50 € / hod./ účastník
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0917 148 136, 0948 996 639

Pre koho je kurz určený?

Vzdelávanie je určené pre všetkých pracovníkov v školstve, ktorí chcú efektívne zvládať záťažové situácie a predísť vyhoreniu v záujme ochrany žiaka aj samotného učiteľa.


* Zamestnanci škôl môžu kurz absolvovať v rámci projektu „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ ÚPSVaR.

Čo sa v kurze naučíte?

Vzdelávanie je zamerané na zvládanie záťažových a emočne náročných situácií v procese vzdelávania s fokusom na zvládanie stresu. Pozornosť upriamuje na syndróm vyhorenia; subjektívne a objektívne príčiny jeho vzniku, rizikové a preventívne faktory, príznaky a fázy. Naučí, ako rozpoznať prvé náznaky a vyhoreniu predísť s pomocou vnútorných aj externých zdrojov učiteľa. Školenie načrtne rôzne možnosti prevencie z pohľadu učiteľa a školy, ktoré môžu minimalizovať vyhorenie. Predstaví efektívne copingové stratégie, ktoré pomôžu vysporiadať sa so stresom aj v kritických situáciách. Vzdelávanie sa zároveň venuje aktuálnym sociálno-patologickým javom, akými sú šikana, kyberšikana, mobbing a bossing. Rozoberá možné príčiny a vysvetľuje, ako sa prejavujú v triede či školskom kolektíve. Predstaví možnosti prevencie a riešenia týchto nežiadúcich javov v prostredí školy.

Ako kurz prebieha?

Odporúčaný rozsah školenia je 8 hodín, ale nastavíme ho flexibilne podľa požiadaviek zariadenia. Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou. Vzdelávanie môžete absolvovať ako celodenné školenie alebo výučbu rozdeliť na viac dní.

Časovo sa kurz snažíme flexibilne prispôsobiť požiadavkám účastníkov.

Čo je výstupom z kurzu?

Každý účastník získa certifikát o absolvovaní školenia.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

  • ponúkame flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
  • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
  • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v pomáhajúcich profesiách
  • ponúkame nielen kvalitu, ale aj najlepšie ceny
  • učebné materiály sú v cene kurzu