Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Moja vysnívaná práca, alebo tréning rozvoja pracovných zručností a kompetencií

Rozsah kurzu: 90 hodín
Cena kurzu:
od
551
€ do 621 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0911 996 639

Cieľová skupina

Uchádzači o zamestnanie, študenti alebo absolventi stredných, vysokých škôl, záujemcovia o zamestnanie, ktorí plánujú zmeniť zamestnanie, chystajú sa na pracovný pohovor a chcú sa čo najzodpovednejšie pripraviť na pracovný pohovor. Kurz je určený pre každého, kto hľadá pracovné naplnenie a sebarealizáciu.

Zámer a ciele kurzu

 • V prakticky orientovanom kurze si účastníci osvoja nielen teoretické východiská procesu prípravy na pracovný pohovor, ale formou workshopov – praktických cvičení - sa naučia aj sami aktívne pracovať.
 • Budú ovládať praktickú komunikáciu a zvládať rôzne situácie, ktoré môžu nastať v komunikácii s inými ľuďmi, v pracovnom aj mimopracovnom prostredí.
 • Budú vedení efektívne prijať, pochopiť a ďalej odovzdať informácie a predchádzať tak chybám v komunikácii.
 • Pomocou nácviku im ukážeme ako úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí a zlepšiť tak efektivitu komunikácie v pracovnom prostredí.
 • Získajú praktické návody na odstránenie komunikačných problémov, zlepšia porozumenie vo vzťahoch, v práci i doma, nadobudnú väčšiu sebadôveru.
 • V neposlednom rade získajú vedomosti aj o výhodách a nevýhodách podnikania či zamestnania.

Témy – obsahová náplň kurzu

 • 1. Ako spoznať svoju vysnívanú prácu?
  • Motivácia, motivačné tréningy
  • Sebapoznanie alebo analýza individuálneho potenciálu
  • Zamestnanie či podnikanie
 • 2. Ako získať vysnívanú prácu?
  • Kde hľadať prácu
  • Ako napísať životopis a motivačný list
  • Ako sa pripraviť a uspieť na výberovom konaní
  • Ako reagovať po pohovore
 • 3. Komunikačné zručnosti
  • Zásady podania informácií – stručnosť, jasnosť a výstižnosť
  • Diskrétnosť, slušnosť, dôvera a empatia ako súčasť efektívnej komunikácie
  • Aktívne počúvanie a techniky kladenia otázok
  • Prispôsobovanie komunikácie rôznym typom ľudí
  • Ako efektívne komunikovať v náročných situáciách
  • Spätná väzba

Metódy a techniky

Prednášky, zážitkové metódy (modelovanie, hranie rolí), nácvikové metódy, komunikačné a poradenské techniky