Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
Posledné voľné miesta
Hygienické minimum
Prešov - 03.10.2019
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Košice - 22.11.2019
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Zvolen - 16.11.2019
Kurz jednoduchého účtovníctva
Prešov - 26.11.2019
Kurz jednoduchého účtovníctva
Prešov - 10.09.2019
Kadernícky kurz
Prešov - 18.11.2019
Kurz manikúry
Prešov - 16.09.2019
Kurz pedikúry
Prešov - 15.12.2019
Kurz pedikúry
Prešov - 16.09.2019
Kurz Účtovník
Prešov - 07.01.2020
Kurz Účtovník
Prešov - 26.11.2019
Kurzy angličtiny
Prešov - 05.11.2019
Kurzy angličtiny
Prešov - 16.10.2019
Kurzy nemčiny
Prešov - 15.10.2019
Kurzy nemčiny
Prešov - 01.10.2019
Lektorské minimum, kurz Lektor
Košice - 19.09.2019
Lektorské minimum, kurz Lektor
Prešov - 07.09.2019
Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností
Košice - 04.10.2019
Odborný administratívny pracovník
Poprad - 13.11.2019
Odborný administratívny pracovník
Prešov - 07.11.2019
Kurz Operátor CNC strojov
Košice - 04.09.2019
Personalistika a mzdové účtovníctvo
Košice - 21.11.2019
Personalistika a mzdové účtovníctvo
Košice - 21.11.2019
Kurz podvojného účtovníctva
Prešov - 07.01.2020
Kurz podvojného účtovníctva
Prešov - 01.10.2019
Kurz SBS Typ S
Prešov - 14.11.2019
Vizážistický kurz
Prešov - 15.01.2020
Vizážistický kurz
Košice - 20.11.2019
Vodičský kurz
Sabinov - 27.11.2019
Vodičský kurz
Sabinov - 28.10.2019
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
Prešov - 07.11.2019
Kurz na vysokozdvižný vozík
Prešov - 20.11.2019
Wellness pracovník – masérske služby
Prešov - 09.12.2019
Zobraziť viac
Ponuka kurzov VaV
eLearning
Opatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne služby
Kurz prvej pomoci
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Komunikačné kurzy
Lektorské zručnosti
Akreditovaný kurz KOUČ 104
Jazykové kurzy
Kurzy Krásy
Školenia Krásy
Počítačové kurzy
Tvorba webových stránok
Kurz Operátor CNC strojov
Kurzy BOZP a PO
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Vodičské kurzy
Gastronomické kurzy
Krajčírske kurzy
Kurzy fotografovania
Kurzy doučovania
Kontinuálne vzdelávanie
Wellness pracovník/masér
Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Účtovná závierka PO

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena kurzu:
od 45 €
Kontaktná: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o školení

V kurze sa naučíte:

 • Školenie je určené nielen pre ekonómov a účtovníkov, ale aj pre každého so záujmom poznať a orientovať sa v problematike účtovnej závierky pre právnické osoby v podvojnom účtovníctve s prihliadnutím na aktuálne zmeny.
 • Rozsah školenia je 8 hodín.

Program školenia

 • aktuálne právne predpisy upravujúce účtovnú závierku a zmeny v tomto roku
 • zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) pre PO (právnické osoby) s účinnosťou pre rok 2015 (odpisovanie, vyradenie a používanie majetku, zmarené investície, výdavky po zaplatení, lízing, zásoby, propagačné predmety, pravidlá nízkej kapitalizácie, odpočet nákladov na výskum a vývoj a i.)
 • zmeny v zákone o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.) a v jednotlivých účtovníckych postupov pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v z.n.p.) s účinnosťou pre rok 2015
 • problematika inventarizácie (majetok, záväzky a ich rozdiely, vlastné imanie), dokumentácia o vykonaní inventarizácie
 • závierkové účtovné prípady a ich vplyv na základ dane z príjmov (inventarizačné rozdiely, opravné položky, rezervy a i.)
 • Daňové priznanie k dani z prímov PO:
 • Zistenie VH pred zdanením
 • Úpravy výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov (príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou, nezaplatené záväzky, opravy chýb minulých účtovných období a i.)
 • Umorovanie daňovej straty
 • Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky, účtovanie splatnej a odloženej dane
 • Zostavenie účtovnej závierky mikro, malými a veľkými účtovnými jednotkami
 • Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2016
 • diskusia