Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Lektorské zručnosti
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Wellness pracovník/masér

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kurz AutoCAD I – základy

Rozsah kurzu: 24 hodín
Cena kurzu:
od
149
€ do 159 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Absolvent sa oboznámi so základnou prácou v aplikácii AutoCAD. Dokáže si urobiť základné nastavenia výkresu, merítka a kresliacich jednotiek. Oboznámi sa s pracovnou plochou a kreslením 2D objektov a používať šrafovanie, kóty a vkladať text do výkresu. Naučí sa používať hladiny, aby mohol používať rôzne typy farieb a čiar. Naučí sa vytvorené výkresy tlačiť.
 • Vyžaduje sa základná znalosť práce s PC a základná orientácia v systéme MS Windows
 • Absolvovaním kurzu získate certifikát o absolvovaní kurzu, teoretické a praktické znalosti v programe.
 • Rozsah kurzu je 3 dni, celkovo 24 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Čo sa v kurze naučíte?

 • základné pojmy a užívateľské prostredie programu
 • nastavenie
  • výkresu
  • kresliacich jednotiek
  • merítka
  • medze výkresu
 • pracovná plocha, zloženie a nastavenie, šablóny
 • kreslenie 2D objektov
  • zadávanie súradníc, uhlov a veľkosti
  • kresliace pomôcky
 • editácia a zmeny vlastností 2D objektov
 • hladiny
  • farby
  • typy čiar
  • normatívne vlastnosti čiar
 • zobrazenie výkresu, mierky
 • súradnicové systémy – aplikácia vhodnosti rôznych typov súradnicových systémov
 • šrafovanie, text vo výkrese
 • kótovanie a kótovacie štýly, tvorba vlastných štýlov kótovania
 • ukladanie, záloha, tlač
 • import, export technických výkresov

Ako dlho kurz trvá?

 • Orientačná dĺžka kurzu je 3 dni. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu (možnosť výučby v sobotu)
 • O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako je to s učebnými materiálmi/pomôckami?

V rámci kurzu absolvujete výučbu na počítačoch, ktoré sú pre potreby kurzu zabezpečené.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • Kurzy flexibilne prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav