Microsoft Access - pokročilý

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: od 122,00 € do 152,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Cieľom kurzu je naučiť absolventov pracovať s väčším množstvom dát v databáze rozčlenených do viacerých tabuliek. Absolventi sa naučia pomocou zložitejších dotazov získavať potrebné dáta pre generovanie rôznych tlačových reportov (zostáv). Pre menej zručných používateľov budú vedieť pripraviť prívetivejšie rozhranie (formulár) pre správu konkrétnych tabuliek.
 • Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodín.
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Obsah kurzu

 • Riadenie zadávania dát
  • Obmedzenie dát pomocou vlastností polí
  • Vytvorenie zoznamu hodnôt poľa
 • Spájanie tabuliek
  • Vytvorenie dotazu typu “Join”
   • Zmena zobrazenia výsledkov dotazu (Left, Right – Join)
  • Spájanie dát v tabuľke
  • Sprievodca vyhľadávaním
 • Vytváranie flexibilných dotazov
  • Nastavenie vlastnosti výberového dotazu
  • Načítanie záznamov na základe vstupných kritérií – parametrický dotaz
  • Tvorba akčných dotazov
   • Vytvárací
   • Pridávací
   • Obnovovací
   • Odstraňovací
   • Spájajúci
 • Vylepšenie formulára
  • Obmedzenie dát vo formulároch
  • Usporiadanie informácií na podstránkach formulára
  • Pridanie príkazového tlačidla do formulára
  • Tvorba podformulára
  • Zobrazenie súhrnu dát vo formulári
  • Prehľad užitočných vlastností a udalostí formulára
 • Prispôsobenie zostáv
  • Usporiadanie informácií na zostave
  • Formátovanie zostavy
  • Stránkovanie zostavy
  • Zhrnutie dát
 • Zdieľanie dát medzi aplikáciami
  • Importovanie dát do programu Access
  • Export dát do formátu textových súborov
  • Export dát do programu MS Excel
  • Možnosti hromadnej korešpondencie

Požadované znalosti

Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Access I – základy. Znalosti MS Excel na úrovni Pokročilý.

Bližšie informácie o cenách a zľavách kurzov pre individuálnych záujemcov nájdete tu.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav