Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Lektorské zručnosti
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Wellness pracovník/masér

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

upsvar
Akreditácia: Národný inšpektorát práce
Číslo akreditácie: VVZ-0049/20-08.1
Rozsah kurzu: 16 hodín
Cena kurzu:
220 € 159 € (na všetky kategórie)
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Na stiahnutie: Prihláška na kurz obsluhy vybraných stavebných strojov


Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne základné vzdelanie a viac ako 18 rokov. Zároveň musíte preukázať zdravotnú spôsobilosť dokladom o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 6 mesiacov. V prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia, Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Aký je rozsah kurzu?

Rozsah výučby je 16 hodín a obsah je zameraný na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

 • Skupina: stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
 • Skupina: stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka)
 • Skupina: ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)

Opakované oboznamovanie v rozsahu 3 hodín, každých 24 mesiacov a aktualizačná odborná príprava v rozsahu 6 hodín, každých 5 rokov sa týkajú zmien a aktuálnych poznatkov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných stavebných strojov a zariadení.

 

Opakované oboznamovanie - 15 €

Aktualizačná odborná príprava - 30 €

Vydanie preukazu (1x) - 19,90 €

Opätovné vydanie preukazu - 9,90 €

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných informácií
 • písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z písomnej (test) a ústnej časti (odpoveď na otázky).

Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz má optimálny, legislatívou vymedzený rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení v danej oblasti a majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke